Egyéni vállalkozó osztalékelőlege, osztalékalapjának adója

Szerző: Szücs Krisztina | 2014. július 30.

Az egyéni vállalkozóra a számviteli előírások nem vonatkoznak, nyilvántartási, adózási kötelezettségeit kizárólag  az SZJA törvény határozza meg, ami azt jelenti, hogy esetében a társas vállalkozásoknál előforduló osztalék/osztalékelőleg nem értelmezhető.

A vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozónak adóelőleget

– a vállalkozói kivét és
– a vállalkozói jövedelem után
negyedévenként kell fizetnie.

A vállalkozói kivét  utáni adóelőleg mértéke 16 százalék. A negyedéves gyakoriságtól eltérően, ha az egyéni vállalkozó családi járulékkedvezményt kíván igénybe venni, akkor – saját döntése alapján – a vállalkozói kivét adóelőlegét havonta állapítja meg és vallja be.

A vállalkozói személyi jövedelemadó-előleg alapja az adóévben a negyedév végéig megszerzett összes vállalkozói bevétel alapján az erre egyébként irányadó rendelkezések szerint – így különösen az adóévben a negyedév végéig felmerült vállalkozói költségeket (a vállalkozói kivétet is ideértve), az értékcsökkenési leírás időarányos részét és az egyéni vállalkozói tevékenység révén keletkezett elhatárolt veszteséget figyelembe véve – meghatározott vállalkozói adóalap.

A negyedévenként fizetendő vállalkozói személyi jövedelemadó-előlega vállalkozói adóelőleg-alap után számított vállalkozói személyi jövedelemadónak az a része, amely meghaladja

– a vállalkozói bevétel alapján az egyéni vállalkozó által az adóévre már megállapított adóelőleg(ek), valamint
– az egyéni vállalkozót - az adóévben már megfizetett, igazolt kamat alapján – a negyedév végéig megillető kisvállalkozások adókedvezménye
összegét.

A vállalkozói személyi jövedelemadó-előleg mértéke az adóelőleg-alap 500 millió forintot meg nem haladó összegére 10 százalék, a meghaladó részre 19 százalék. Nem kell adóelőleget fizetni mindaddig, amíg az adóév elejétől összesítve, vagy egyébként, amely negyedévben a fizetendő összeg nem haladta meg a 10 ezer forintot. Az egyéni vállalkozónak a negyedévenként fizetendő adóelőlegeket az adóbevallásában negyedéves bontásban – a negyedév utolsó hónapjának kötelezettségeként – kell bevallania.

Az előzőeken túlmenően, a vállalkozói osztalékalap adója 16 százalék. A vállalkozói osztalékalapot és annak adóját az adóbevallásban kell megállapítani.

 

Forrás: adozona.hu