Egyszerűsített végelszámolás: mikor kell benyújtani a záró bevallásokat?

Szerző: Sörös Dávid | 2017. augusztus 1.

Egyszerűsített végelszámolás esetén a záró bevallások benyújtását is a végelszámolás kezdő időpontjától számított 150 napon belül kell benyújtani, vagy a 150 nap letelte után kell beküldeni a záró bevallásokat?

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) 114. paragrafusának (1) bekezdése szerint közkereseti társaság, betéti társaság és egyéni cég végelszámolásának cégbejegyzése egyszerűsített módon történhet, ha a cég a végelszámolása kezdő időpontjától számított százötven napon belül a végelszámolást befejezi.

 

végelszámolás számviteli feladatairól szóló 72/2006. kormányrendelet 9. paragrafusának (1) bekezdése pedig úgy rendelkezik, hogy az egyszerűsített végelszámolás esetén is alkalmazni kell többek között a rendelet végelszámolás időszakára vonatkozó szabályát, amelyet a 2. paragrafus (1) bekezdése ír elő: E szerint a végelszámolás időszaka a végelszámolásnak a Ctv.-ben meghatározott kezdő időpontjától a végelszámolás befejezése időpontjáig, illetve – a gazdálkodó törlését követően – a vagyonnak a tulajdonosok részére történő kiadásáig terjed.

 

Továbbá a rendelet 8. paragrafusának (4) bekezdése szerint a végelszámolás a rendelet alkalmazásában akkor tekinthető befejezettnek, ha a vagyoni eszközök kiadása, a kötelezettségek rendezése megtörtént, ha a könyvviteli nyilvántartások értékadatokat nem tartalmaznak.

 

Mindezek alapján tehát a rendelkezésre álló 150 napba mindennek, a cég törlésének és a vagyon kiadásának is bele kell férni.

 

Forrás: adozona.hu