Üdvözöljük a

Ellenőrzési határidők és zárlati teendők végelszámolás esetén | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Ellenőrzési határidők és zárlati teendők végelszámolás esetén

Szerző: Szücs Krisztina | 2018. május 30.

A végelszámolás során végrehajtandó ellenőrzési határidőkről, az adószámla rendezéséről és a pénzforgalmi számla fenntartási kötelezettségről is fontos tudniuk a végelszámolást tervező, vagy már éppen végelszámolást végző társaságoknak, szervezeteknek.

1. Ellenőrzési határidők a végelszámolásban

 

Az ellenőrzési határidő adóellenőrzés és ismételt ellenőrzés esetében kilencven nap, a legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózók esetében és központosított ellenőrzés esetében százhúsz nap, jogkövetési vizsgálat esetében harminc nap.

 

Az ellenőrzési határidő jogszabály alapján meghosszabbítható. Az ellenőrzés határidejét a megbízólevél kézbesítésétől, átadásától, tárhelyen történő elhelyezésétől kell számítani.

 

Az adó- és vámhatóság az adóellenőrzést, illetve jogkövetési vizsgálatot a végelszámolási eljárást lezáró adóbevallás kézhezvételét megelőzően is lefolytathatja.

 

A végelszámolási eljárás során lefolytatott ellenőrzések megállapításait tartalmazó jegyzőkönyvvel szemben észrevételnek nincs helye. Az általános szabályoktól eltérően ez esetben az ellenőrzési jegyzőkönyv alapján kiadandó határozat meghozatalára nyitva álló határidő 30 nap, a határozattal szemben a határozat közlésétől számított 8 napon belül lehet fellebbezést előterjeszteni.

 

Amennyiben a végelszámolás alatt álló társaság a végelszámolás megszüntetéséről, a cég működésének tovább folytatásáról határoz, akkor a változás bejelentését követően az általános eljárási szabályok alkalmazandók, feltéve, hogy az ellenőrzés megállapításait tartalmazó jegyzőkönyv átadására még nem került sor.

 

2. Adószámla rendezése

 

Amennyiben az adószámlán nyilvántartott túlfizetéssel rendelkezik az adózó, és/vagy visszaigényelhető adója van (beleértve a megszűnéshez kapcsolódóan visszaigényelhetővé váló általános forgalmi adót is), azt a cég törlése előtt, a végelszámolási eljárás alatt – figyelemmel a 3. pontban foglaltakra is – javasolt visszaigényelnie a ’65. számú bevalláson, és/vagy a 17. számú „Átvezetési és kiutalási kérelem a folyószámlán mutatkozó túlfizetéshez” elnevezésű nyomtatványon.

 

A cég a törlését követően visszaigénylésre nem jogosult, tekintettel arra, hogy a törlés napjával jogalanyisága megszűnik, így nevében joghatályos jognyilatkozatot többé a végelszámoló sem tehet.

Ekkor az adózó adószámláján nyilvántartott túlfizetést az adó- és vámhatóság hivatalból számolja el az általa nyilvántartott, az adózót terhelő esetleges adótartozásra. A cég törlését követően az adó- és vámhatóság kizárólag annak a személynek a kiutalás iránti kérelmét teljesíti, aki a legfőbb szerv által jóváhagyott vagyonfelosztási javaslat benyújtásával igazolja, hogy a kiutaláshoz való jogot a társaságtól megszerezte. A jogosult erre irányuló kérelmét formai megkötés nélkül terjesztheti elő a törölt cég székhelye szerint illetékes adó- és vámigazgatóságnál.

 

3. Pénzforgalmi számla fenntartási kötelezettség

 

A belföldi jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságnak és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemélynek - ideértve az egyéni vállalkozót is - (a továbbiakban együtt: pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó) legalább egy belföldi pénzforgalmi számlával kell rendelkeznie.

 

A cégnek a végelszámolási eljárás alatt is legalább egy, az adó- és vámhatósághoz bejelentett pénzforgalmi számlával kell rendelkeznie, ezért a kért kiutalást csak abban az esetben tudjuk teljesíteni, amennyiben a végelszámolás alatt álló gazdasági társaság bankszámláját még nem szüntette meg.

 

Megszüntetett bankszámla esetén a kiutalás postai úton nem teljesíthető. Ez esetben – ha új bankszámlát nem létesítenek – a kiutalni kért összegről és annak jogosultjáról (a 2. pontban foglaltak szerint) a vagyonfelosztási javaslatban kell rendelkezni. E rendelkezés hiányában az összeg kiutalása nem teljesíthető.

 

Amennyiben a cikkben leírtakkal kapcsolatban kérdése merülne fel kérjük írjon a pbkik@pbkik.hu e-mail címre. Megfelelő számú érdeklődő esetén a legközelebbi Adófórum témái közé javasoljuk.

 

 

Forrás: ado.hu, NAV