Üdvözöljük a

EMCS (Jövedéki Árumozgás és Ellenőrző Rendszer) rendszerrel kapcsolatos információk | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

EMCS (Jövedéki Árumozgás és Ellenőrző Rendszer) rendszerrel kapcsolatos információk

Szerző: Sörös Dávid | 2013. szeptember 13.

A jövedéki termékek jövedékiadó-felfüggesztéssel történő szállítása a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezésekről és a 92/12/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2008. december 16-i 2008/118/EK tanácsi IRÁNYELV 21. cikkének (1) bekezdésében említett elektronikus adminisztratív okmány kíséretében történik, amely szállításhoz a jövedéki termékek szállításának és felügyeletének számítógépesítéséről szóló 1152/2003/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal létrehozott számítógépes rendszer használandó.

 
 

Az EMCS rendszer (Excise Movement and Control System – Jövedéki Árumozgás és Ellenőrző Rendszer) az EU Bizottsága és a tagállamok illetékes hatóságai által működtetett uniós számítógépes rendszer.

 

Az EMCS rendszer az Európai Unió tagállamaiban egyszerre került bevezetésre 2010. április 1‑jén. Ettől az időponttól kezdődően – a kivételektől eltekintve – jövedéki termék adófelfüggesztés keretében történő szállításának okmányait elektronikusan kell előállítani, továbbítani, kezelni, visszaigazolni és felügyelni, amely által megvalósul valamennyi – a tagállamok közötti és a nemzeti szinten – adófelfüggesztéssel indított jövedéki szállítmány, valamint tagállami szinten az adóraktárakból szabadforgalomba bocsátott adózott jövedéki termékek elektronikus indítása, nyilvántartása, ellenőrzése.

 

Forrás: NAV