Üdvözöljük a

Emlékeztetőül: A behajtási költségátalányról | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Emlékeztetőül: A behajtási költségátalányról

Szerző: Szücs Krisztina | 2015. január 5.

A PTK. értelmében, ha vállalkozások közötti szerződés esetén a kötelezett fizetési késedelembe esik, köteles a jogosultnak a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére 40 eurónak megfelelő forintösszeget megfizetni.

A behajtási költségátalány jellemzői:

  • külön erre vonatkozó fizetési felszólítás hiányában is megilleti a hitelezőt;
  • annak összege független pénztartozás mértékétől
  • késedelmenként követelhető az adóstól;
  • tételesen kimutatható behajtási költség keletkezése nélkül is követelhető;
  • a szerződésben elengedni, kizárni nem lehet;
  • 40 eurónál magasabb összegben is érvényesen meghatározható;
  • a késedelmi kamat összegén felül érvényesíthető.

a)     kötelezetti oldalon

 

A kötelezett a fizetett, illetve a mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, elszámolt, fizetendő, a mérlegfordulónap előtti időszakhoz kapcsolódó behajtási költségátalányt a számvitelről szóló törvény alapján egyéb ráfordításként számolja el.

 

b)     jogosulti oldalon

 

A jogosult a tárgyévhez vagy a tárgyévet megelőző üzleti év(ek)hez kapcsolódó és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett behajtási költségátalány összegét az egyéb bevételek között számolja el.

 

c)     lemondás a behajtási költségátalány összegéről

 

Ha a jogosult a szerződéskötést követően, de még a költségátalány összegének beérkezése előtt kifejezett nyilatkozattal lemond annak összegéről, a kötelezett a behajtási költségátalány összegét kivezeti a kötelezettségek közül, és annak összegét (ha ahhoz beszerzett eszköz nem kapcsolódik) rendkívüli bevételként mutatja ki.

Tekintettel arra, hogy a jogosult csak a pénzügyileg rendezett behajtási költségátalányt tartja nyilván, a behajtási költségátalányról való lemondást nem kell könyvelnie. Ha a jogosult a behajtási költségátalány iránti követeléséről lemond, azt elengedi, annak nincs ajándékozási, illetve egyéb illetékvonzata.

 

d)     elszámolási sorrend

 

A Ptk. 6:46. § szerint „ha a pénztartozás teljesítéseként fizetett összeg az egész tartozás kiegyenlítésére nem elegendő, azt elsősorban a költségekre, majd a kamatokra és végül a főtartozásra kell elszámolni”. A Ptk. alkalmazásában a behajtási költségátalány természete szerint a költség fogalma alá sorolható. A Ptk.-ban rögzített elszámolási sorrend megengedő szabály, attól a jogosult eltérhet.

 

Forrás: NAV