Üdvözöljük a

Ezek a kata-alanyok iparűzési adó-bevallásának módszerei | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Ezek a kata-alanyok iparűzési adó-bevallásának módszerei

Szerző: Szücs Krisztina | 2017. február 1.

A kata-alany vállalkozás alapvetően három módszert is választhat az iparűzési adója megállapításához.

Mindenekelőtt számára is adott az iparűzési adóalap hagyományos megállapítása. Ebben az esetben a nettó árbevételét csökkentheti az anyagköltség, az alvállalkozói teljesítések, a közvetített szolgáltatások és az eladott áruk beszerzési értékével.

 

Kisadózó esetében azonban nettó árbevételnek minősül minden kisadózói bevétel, tehát nem csak a tevékenység ellenértéke, hanem a bármely jogcímen és bármely formában a vállalkozási tevékenységgel összefüggésben megszerzett vagyoni érték is [a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: helyi adó tv.) 52. § 22. h) alpont].

 

Mivel egy katás vállalkozás a költségeit nem köteles nyilvántartani, ezért ezen hagyományos módszer választása esetén mégis köteles olyan nyilvántartást vezetni, melyből a felmerült anyagköltség, alvállalkozói díjak és egyéb fentebb nevezett csökkentő tételek összege ellenőrizhetően és hitelt érdemlően megállapítható.

 

A kata-alany is választhatja az iparűzési adó egyszerűsített megállapítását a helyi adó törvény 39/A. § (1) b pontja alapján. Ebben az esetben a nettó árbevételének 80%-a után kell az adót megfizetnie. Nettó árbevételként ebben az esetben is valamennyi kisadózói bevételét figyelembe kell vennie. Ezen módszer választását nem kell külön bejelentenie az adóhatósághoz, elegendő, ha a bevallásban ilyen módon számolja ki adóját.

 

Végül a kata-alany vállalkozás élhet a helyi adó törvény 39/B. § (3) bekezdésében szereplő választási lehetőséggel is, amikor az adó alapját tételesen állapítja meg. Ebben az esetben az adó alapja 2,5 millió forint évesen, mely összeg után kell az adót megfizetni. Ha a tevékenységet év közben kezdi a vállalkozó, vagy egyébként év közben a kata fizetésére nem kötelezett, akkor a 2,5 millió forint naptári nappal arányosított része után kell csak az adót megfizetni.

 

Fontos szabály, hogy ezen módszer választását be kell jelentenie az adóhatóságnak a kata hatálya alá való bejelentkezést követő 45 napon belül, illetve február 15-éig

amennyiben már a korábbi években is a kata alanya volt.

 

Szintén lényeges, hogy ha több önkormányzat területén is folytat tevékenységet a kata alanya, akkor a 2,5 milliós adóalapot önkormányzatonként kell figyelembe venni.

Ugyanakkor lehetősége van a vállalkozónak arra is, hogy az egyik önkormányzat területén a tételes 2,5 milliós adóalap alapján fizessen adót, míg a többi önkormányzat területén a hagyományos módszerrel állapítsa meg az adó alapját.

 

Forrás: adozona.hu