Üdvözöljük a

Felmondási tilalmak | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Felmondási tilalmak

Szerző: Varga Erika | 2015. április 27.

A munkaviszony rendes megszüntetési módja a felmondás, amellyel akkor élhet a munkáltató vagy a munkavállaló, ha az oldalán bekövetkező érdekmúlás miatt a munkaviszonyt a továbbiakban nem kívánja fenntartani.

A munkaviszony sajátosságaira tekintettel azonban a felmondás jogának gyakorlása a munkáltató oldalán korlátozott.

 

 

A felmondási tilalmak lényege, hogy nem közölhető felmondó nyilatkozat a tilalom fennállása alatt. Csoportos létszámcsökkentés esetén a felmondás közlése helyett a csoportos létszámcsökkentésről szóló tájékoztatás [Mt. 75. § (1) bek.] közlésének időpontja irányadó a tilalom megállapítása szempontjából.

 

A felmondási tilalmak - egy kivétellel - a munkáltatói felmondásra vonatkoznak. A felmondási tilalom az alábbi időszakok alatt áll fenn:

 

- A munkaviszony kezdetétől számított legfeljebb egy év, ha a felek ebben megállapodtak; a felmondási tilalom alapján ilyen esetben a munkavállaló sem közölhet felmondást a munkavállalóval.

 

- A várandósság, amennyiben erről a munkavállaló a munkáltatót - legkésőbb a felmondás közlését megelőzően - tájékoztatta.

 

- A szülési szabadság.

 

- A gyermek gondozása céljából

 

= a gyermek harmadik életévének betöltéséig, illetve

 

= a gyermek tízedik életéve betöltéséig, a gyermekgondozási segély folyósítása alatt

 

ténylegesen igénybe vett fizetés nélküli szabadság. A felmondási védelem az anyát illeti meg, ha a fizetés nélküli szabadságot mindkét szülő igénybe veszi.

 

- A tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés.

 

- A nő jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelésének, de legfeljebb ennek megkezdésétől számított hat hónap, amennyiben erről a munkavállaló a munkáltatót - legkésőbb a felmondás közlését megelőzően - tájékoztatta. A férfi munkavállalót ilyen védelem akkor sem illeti meg, ha egyébként az eljárásban ő is részt vesz.

 

A munkáltató a felmondással történő munkaviszony-megszüntetés esetén köteles előzetesen kikérni

 

a) üzemi megbízott esetén a munkavállalók (Mt. 269. § (2) bek.),

 

b) az üzemi tanács elnöke esetén az üzemi tanács (Mt. 260. § (3) bek.),

 

c) védett szakszervezeti tisztségviselő esetén a közvetlen felettes szakszervezeti szerv (Mt. 273. § (1) bek.),

 

d) munkavédelmi képviselő esetén a munkavédelmi bizottság, ennek hiányában a választásra jogosult munkavállalók (Mvt. 76.§ (3) bek.)

 

e) munkavállaló felügyelőbizottsági küldött esetén a jelölő üzemi tanács (Ptk.3:125.§ (1) bek.) előzetes hozzájárulását. Ennek a hozzájárulásnak a meg nem adása esetén a munkavállaló munkaviszonya felmondással nem szüntethető meg.

 

forrás: Munka törvénykönyve

 

Kapcsolódó anyagok: