Üdvözöljük a

Fordított áfás vagy sem? Számlázás építési-szerelési munkánál | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Fordított áfás vagy sem? Számlázás építési-szerelési munkánál

Szerző: Szücs Krisztina | 2015. május 18.

Építési hatósági engedélyköteles munka esetén milyen szabályok vonatkoznak az al- és fővállalkozó közötti számlázázásra?

Magánszemély megrendel egy építési hatósági engedélyköteles munkát egy cégtől. A cég, mint fővállalkozó az áfa fizetésére kötelezett adóalany. A cég alvállalkozót vesz igénybe, aki szintén áfafizetésre kötelezett. A szolgáltatás építési-szerelési munkára terjed ki, ingatlan létrehozatalára irányul, a munka építési hatósági engedélyköteles. Az alvállalkozó csak szolgáltatást nyújt a megrendelő felé. Felvetődő kérdések:

 

1.) Az alvállalkozó a fővállalkozó felé milyen számlát köteles kiadni?

 

2.) A szolgáltatás igénybe vevője előzetesen és írásban köteles nyilatkozni a szolgáltatásnyújtónak, hogy a számlát a fordított adózás vagy az egyenes adózás szerint kell kiállítani?

 

3.) Ha téves számla lett kiadva és önellenőrzésre kerül sor, szigorú számadás alá vont, számlával egy tekintet alá eső okirat kibocsátása elegendő?

 

4.) Ebben az esetben kit terhel az önellenőrzési pótlék megfizetése?

 

A 2007. évi CXXVII. törvény 142. paragrafus (1) bekezdés b) pontja alapján az általános forgalmi adó megfizetésére a szolgáltatásnyújtás igénybevevője köteles:

 

"a szolgáltatás nyújtásának minősülő olyan építési-szerelési és egyéb szerelési munka esetében, amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására – ideértve az ingatlanbontással történő megszüntetését is – irányul, feltéve, hogy az ingatlan létrehozatala, bővítése, átalakítása, egyéb megváltoztatása építési hatósági engedély-köteles vagy építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz kötött, amelyről a szolgáltatás igénybevevője előzetesen és írásban köteles nyilatkozni a szolgáltatás nyújtójának;".

 

E két bekezdés értelmében a kérdéseire adandó válaszok a következők:

 

1.) Azt, hogy a konkrét esetben az alvállalkozónak miként kell kibocsátania a számlát a fővállalkozó felé – az az adott ügylet, a végzett tevékenység, a szerződés ismeretében lehet meghatározni. Ha a tevékenység építési hatósági engedély- vagy tudomásulvételi eljárás köteles, az alvállalkozónak fordított adózású számlát kell kibocsátania.

 

Feltételezve, hogy a magánszemély nem belföldi adóalany, így ha a fővállalkozó építési-szerelési szolgáltatást nyújt, nem bocsáthatja ki a számláját fordított adózásúként.

 

2.) A szolgáltatásnyújtás igénybevevője köteles előzetesen és írásban nyilatkozni a szolgáltatásnyújtónak arról, hogy a tevékenység építési hatósági engedély- vagy tudomásulvételi eljárás köteles. Továbbá, a 142. paragrafus (3) bekezdése értelmében a szolgáltatásnyújtó kérheti az igénybevevőt arra, nyilatkozzon arról, hogy belföldön nyilvántartásba vett adóalanyként nincs olyan, e törvényben szabályozott jogállása, amelynek alapján tőle adó fizetése ne lenne követelhető.

 

3.) A számla önellenőrzése abban az esetben szükséges, ha tévesen fordított adózású számlát állítottak ki egyenes adózású számla helyett. A számlakorrekció számlával egy tekintet alá eső okirattal történhet.

 

4.) Az önellenőrzésre az adójogi rendelkezések alapján az önellenőrzés benyújtója köteles. Természetesen a polgári jog alapján kártérítési igény felmerülhet.

 

Forrás: adozona.hu

Kapcsolódó anyagok: