Üdvözöljük a

Ha a szemüveg védőeszköz | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Ha a szemüveg védőeszköz

Szerző: Varga Erika | 2016. szeptember 12.

Nem egyszerű a védőszemüvegek szabályozása: a képernyő előtti munkavégzéshez használt védőszemüveg lehet adómentes, lehet egyes meghatározott juttatás, s lehet jövedelemként adózó is.

A Munka Törvénykönyvének egyik alapelve, hogy a munkáltatónak biztosítania kell az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit.

 

A munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről szóló 65/1999.(XII.22.) EüM rendelet szerint egyéni védőeszköz:

  • minden olyan eszköz, amelyet a munkavállaló azért visel vagy tart magánál, hogy az a munkavégzésből, a munkafolyamatból, illetve a technológiából eredő kockázatokat az egészséget nem veszélyeztető mértékűre csökkentse, továbbá
  • az eszköz bármely kiegészítése vagy egyéb segédeszköz, amelynek a feladata ennek a célnak az elérése.

A rendelet melléklete csak részlegesen sorolja fel a különböző védőeszközöket. Ennek oka egyrészt az, hogy a gyakorlatban használt védőeszközök fajtája igen sokrétű, így nem férne bele egy jogszabályba, másrészt pedig az adott cégnél használt védőeszközök fajtáit a munkáltatónak kell meghatároznia. Védőszemüveget kell használni például a következő munkáknál:

  • Hegesztési, köszörülési vagy szeparálási munkák.
  • Fúrás és vésés.
  • Kőfejtés és feldolgozás.
  • Szegecselőgéppel végzett munka.
  • Forgácsoló gépen végzett munka. Ejtő-kalapácsos kovácsolás.
  • Törmelék eltávolítása és aprítása. Csiszolóanyagok szóródása.
  • Savakkal és maró oldatokkal, fertőtlenítőkkel és maró hatású tisztítószerekkel végzett munkák.

(Ezekhez a munkákhoz általában arcvédő maszkok is kapcsolódnak.)

 

A védőeszközt a munkáltatónak ingyenesen kell biztosítania a dolgozó számára. A védőeszköz személyes használatra szolgál, ún. kihordási ideje nincs. Amennyiben a munkavégzés körülményei megkívánják, hogy valamely védőeszközt ne csak egy személy, hanem többen is használjanak, megfelelő intézkedéseket kell tenni annak biztosítására, hogy az ilyen használat ne jelentsen egészségügyi vagy higiénés kockázatot a használók számára.

 

A munkáltató karbantartás, tisztítás, javítás vagy csere útján köteles gondoskodni arról, hogy a védőeszköz használható, valamint megfelelő higiénés állapotban legyen.

 

A Személyi jövedelemadóról szóló törvény 1. számú mellékletének 8.8. pontja értelmében adómentes a jogszabály által előírt használatra tekintettel juttatott védőeszköz, továbbá baleset- és egészségvédelmi eszközök.

 

 Külön rendeletben (a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999.(XI.3.) EüM rendeletben szabályozták a képernyő előtti munkavégzéshez szükséges védőszemüveg juttatását.

 

A képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg: a szemészeti szakvizsgálat eredményeként meghatározott, a képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szemüveglencse, és ennek a lencsének a rendeltetésszerű használatához szükséges keret, ide nem értve a munkavállaló által a képernyő előtti munkavégzéstől függetlenül egyébként is használt szemüveget vagy kontaktlencsét. Képernyős munkakör: olyan munkakör, amely a munkavállaló napi munkaidejéből legalább négy órában képernyős munkahelyen képernyős eszköz használatát igényli, ideértve a képernyő figyelésével végzett munkát is.

 

A képernyős védőszemüveg is – az előzőkben idézett törvényhely alapján – adómentes juttatás. A képernyő előtti napi legalább négy órás munkavégzés esetén a személyesen közreműködő vállalkozóra is alkalmazható az adómentesség.

 

Fel kell azonban figyelni arra, hogy ha a képernyő előtt munkát végző személy egyébként is szemüveget hord, akkor a szemüveg ára nem számolható el védőszemüvegként adómentesen, hanem egyes meghatározott juttatásként adózik utána a munkáltató (foglalkoztató).

 

Amennyiben az egyes meghatározott juttatás feltételei nem állnak fenn, - lásd az szja törvény 70.§-át! – akkor a védőszemüveg ára jövedelemként adózik, a dolgozó jogviszonyának megfelelően.

 

forrás: ado.hu