Hányszor kell megfizetni a behajtási költségátalányt?

Szerző: Szücs Krisztina | 2016. március 16.

Ha késedelme után csak részletekben tud fizetni a vevő, egyszer vagy többször kell megfizetni a behajtási költségátalányt?

A kérdés: A számlakiegyenlítéssel a vevő késedelembe esett, majd azt részletekben fizette meg. Ebben az esetben egy behajtási költségátalány érvényesíthető vagy a részletekben történő fizetések számával megegyező számú? A vállalkozás 2014-2015. években a vevőtől érkező befizetéseket a számlák kiegyenlítésére könyvelte. Követelheti-e utólag a költségátalányt és a kamatot kimutatás alapján, vagy rendeznie kell a kielégítési sorrend szerint a könyvelését (költségátalány–kamat–tőke)?

 

Behajtási költségátalányt a Ptk. előírása alapján a késedelembe esett vállalkozás (kötelezett) köteles fizetni. Ez számára akkor esedékes, amikor késedelembe esett. Ha eredendően nem egyeztek meg részletfizetésben, hanem ezt a jogosult a késedelme után fogadta el, akkor a behajtási költségátalány nem a részletek alkalmával  merül fel.

 

Ha a fizetés eredendően részletekben történt volna, vagy még a késedelembe esés előtt állapodtak volna meg részletfizetésben, akkor az egyes részleteknél merül fel az átalány, és annyi részlet után érvényesítendő, amennyi részlet megfizetésével az adós késedelembe esett [Ptk.6:155. § 82) bekezdés].

 

A befizetések elszámolásának sorrendjére a Ptk. tartalmaz előírást. E szerint, ha a pénztartozás teljesítéseként fizetett összeg az egész tartozás kiegyenlítésére nem elegendő, azt – ha a jogosult eltérően nem rendelkezett, és egyértelmű szándéka sem ismerhető fel – elsősorban a költségekre, majd a kamatokra és végül a fő tartozásra kell elszámolni [6:46. §]. Ezen előírás azonban diszpozitív (azaz el lehet ettől térni).

 

A már említett adózási kérdés erre is kitér, és rögzíti, hogy akár a Ptk. szerinti sorrendet követi a jogosult, akár nem, a behajtási költségátalány megfizetésétől az adós csak akkor mentesül, ha a jogosult a fő követelés hiánytalan teljesítését követően jelzi, hogy további követelése nem áll fenn. Nem kell tehát az elszámolást ahhoz módosítani, hogy a követelése fennmaradjon.

 

Forrás: adozona.hu

Kapcsolódó anyagok: