Házipénztár: lehetőségek és korlátok

Szerző: Szücs Krisztina | 2015. augusztus 31.

Havi szinten mennyi lehet maximálisan a pénztár készpénzforgalma?

A napi készpénzállomány maximális értékére vonatkozó – és ebből kiindulva a havi készpénzállományt is befolyásoló – korlátozás megszűnt, 2012. december 1-jétől az Szt. 14. § (9)–(10) bekezdései hatályukat vesztették.

 

A vállalkozás pénzkezelési szabályzatában azonban továbbra is meg kell határozni a napi készpénz záróállomány maximális mértékét, de ebben már szabadon dönthet a vállalkozás, nincs arra vonatkozó korlátozás, hogy az mekkora lehet.

Ennek megfelelően minden vállalkozás a saját működésének leginkább megfelelő mértéket állíthatja be.

 

Ugyanakkor a bankszámlanyitásra kötelezett vállalkozások közötti készpénzforgalmat korlátozó előírásokat az adózás rendjéről szóló törvény (Art.) tartalmaz.

 

Így a törvény 17. § (9) bekezdése (bejelentési kötelezettség az adóhatóság felé a vállalkozói tevékenységet folytató vevőnek kifizetett, 2 millió forintot, kapcsolt vállalkozás esetén 1 millió forintot meghaladó kifizetésről), és a 38. § (3a) bekezdése (a bankszámla nyitására kötelezett felek közt havonta, szerződésenként, legfeljebb 1,5 millió forint készpénzfizetés történhet) tartalmaz korlátozó rendelkezéseket. 

 

Ez azonban a házipénztár készpénzállományát nem határolja be, lényegében egy cég készpénzkészlete bármekkora lehet, a készpénzforgalmat korlátozza a jogalkotó.

 

Célszerűen a vállalkozások a házipénztár maximális készpénzállományát abban az összegben határozzák meg, amely működésükhöz minimálisan szükséges.

 

A társaságiadó-bevallásban a társaság mérleg-fordulónapi készpénzállományára vonatkozó adatot is fel kell tüntetni, annak – az adott vállalkozás tevékenységéhez, a bevallásának további adataiból megismerhető körülményeinek, nagyságrendjének függvényében – túlzott összege felkelti a hatóság figyelmét, és adott esetben ellenőrzésre „ösztönzi”.

 

Forrás: adozona.hu

Kapcsolódó anyagok: