Hogyan adózik a céges ajándék?

Szerző: Varga Erika | 2017. december 18.

Az ajándékozásnak jövedelemadó és áfa következménye, valamint jelentős adminisztrációs terhei is lehetnek, nem árt az adótanácsadónkat, könyvelőnket még az ajándékok beszerzése előtt bevonni a terveinkbe a legoptimálisabb megoldás kiválasztása érdekében.

Az alábbiakban néhány fontosabb adózást érintő kérdésre adunk választ a céges ajándékozás témakörében.

 

Elöljáróban az alábbiakban látható a magánszemélyeknek juttatott ajándékok csoportosítása közteher-fizetési kötelezettség szerint (az ajándék bruttó piaci értékére vetítve):

  • adómentes,
  • béren kívüli juttatás (34,22%),
  • egyéb jövedelem (43,53 %, melyből 17,65% a megajándékozott magánszemély terhe!),
  • egyes meghatározott juttatás (43,66%),
  • munkaviszonyos jövedelem (=bérjövedelem.85,71%, melyből 50,38% a munkavállaló terhe).

Hogyan adózik maga a karácsonyi rendezvényre fordított költség?

 

Érdemes lehet azzal kezdeni, hogy a reprezentáció törvényi fogalma alapján karácsony alkalmából a dolgozók, üzleti partnerek részére nyújtott vendéglátás, illetve a kapcsolódó utazás, szállás és szabadidőprogram reprezentációnak minősül, tehát a rendezvényre fordított kiadás összesített bruttó értéke után a munkáltatónak 43,66%-os közterhet kell fizetnie.

A reprezentáció ugyanakkor a vállalkozás érdekében felmerült kiadásnak minősül, így társasági adó nem terheli, viszont érdemes tudni, hogy a reprezentációhoz kötődő számlák áfa tartalmát nem lehet levonni, mivel az Áfa törvény alapján ez az esemény nem kapcsolódik közvetlenül a társaság adóköteles gazdasági tevékenységéhez.

A céges rendezvények költségvetésének tervezésekor tehát úgy ajánlott kalkulálni, hogy a 43,66% közteher mellett még az előzetesen felszámított áfa is költségként realizálódik.

És az a céges rendezvényen átadott ajándékok?

 

A céges karácsonyi rendezvényen való ajándékozás szintén a fenti közteherrel juttatható bármely magánszemély résztvevőnek gyakorlatilag értékhatár nélkül (üzleti partnereknek üzleti ajándéknak keresztelve, valamint, ha a munkavállalóknak, munkavállalói csoportoknak azonos feltétekkel nyújtják).

Óva intünk azonban mindenkit attól, hogy a nagyközönség előtt kihirdetve az „év dolgozójának” teljesítményére tekintettel adott ajándékot is a fentiek szerinti közteherrel (43,66%) adóztassák. Ez ugyanis iskolapéldája annak, hogy mikor nem alkalmazható az alacsonyabb közteher: abban az esetben, ha valakit az elért munkateljesítménye miatt jutalmaznánk, ilyenkor ugyanis az „ajándék” természetben adott bónuszként munkaviszonyos jövedelemként adózik (85,71%).

 

Akkor mégis, hogyan ajándékozhatom meg a sok éve nálunk dolgozó, hűséges munkavállalókat?

 

Annak semmi akadálya, hogy egy közös ismérv alapján – például 10 évnyi nálunk töltött munkaviszony elismeréseként – az érintett dolgozók kedvezményes adózással (43,66%) ajándékot kaphassanak.

 

Mikor juttathatunk készpénzt kedvezményes adózással?

 

Ha egy nálunk teljes évben dolgozó munkavállaló még nem kapott béren kívüli juttatásként készpénzt 2017-ben, úgy év végén nyugodtan „megajándékozhatjuk” legfeljebb nettó 100 000 Ft-tal kedvezményes adózás mellett (34,22%), de szigorúan ne a jó teljesítménye elismeréseként!

 

Milyen ajándékot adhatok adómentesen?

 

Adómentesen adható értékhatár nélkül a sporteseményekre való belépésre felhasználható sportutalvány, illetve személyenként évi 50 000 Ft értékhatárig a kulturális szolgáltatások igénybevételére jogosító utalvány. Érdemes tudni, hogy ezeket nem csak a munkavállalók, hanem azok családtagjai és akár a megbízottak, üzleti partnerek is adómentesen kaphatják. tőlünk. 

 

Mi lehet üzleti ajándék? Akár az utalvány is?

 

Üzleti ajándék gyakorlatilag bármi lehet (termék, szolgáltatás, illetve meghatározott termék-vagy szolgáltatáscsoportra beváltható utalvány), amelyet üzleti kapcsolatainkra tekintettel juttatunk. Nem követelmény a már meglévő üzleti kapcsolat sem, amennyiben potenciális jövőbeli ügyfélnek tekintünk valakit, kaphat tőlünk üzleti ajándékot.

 

Adózási szempontból van-e különbség a bármire felhasználható (például egy bevásárlóközpont bármely üzletében felhasználható utalvány) vagy a csak egy meghatározott körben beváltható utalvány között?

 

Az utalványok esetében jövedelemadó szempontjából fontos megemlíteni, hogy amennyiben az utalvány széles körben – szinte bármire, korlátozás nélkül – felhasználható, úgy a jövedelemadó törvények pénzként kezelik. A készpénz juttatása pedig – a fentiekben említett, szűk esetet kivéve – soha nem adóztatható kedvezményesen!

 

Az bármire felhasználható utalványok tehát a munkavállaló esetében adózási szempontból bérnek, üzleti partner magánszemély esetében pedig egyéb jövedelemnek (43,53% közteher) minősülnek.

Az egyéb jövedelem esetében magát a megajándékozott üzleti partnernek is adófizetési és bevallási kötelezettsége keletkezik, ezért részére nem javasolt bármire felhasználható utalványt juttatni!

 

Mi a helyzet a saját termékek vásárlására fordítható utalványokkal, kedvezményekkel?

 

Gyártó és kereskedő vállalatoknál szokásos eljárás, hogy partnereknek, dolgozóknak saját termékek vásárlására jogosító utalványokat/kedvezményeket adnak ajándékként.

Ezen kedvezmények adókezelése azonban roppant bonyolult lehet attól függően, hogy milyen feltételekkel és kinek nyújtják a fenti utalványokat.

Üzleti partner magánszemélynek adott utalvány:

  • üzleti ajándéknak minősül (43,66% közteher), ha bármilyen előfeltétel nélkül, szimplán az üzleti kapcsolatokra tekintettel adják,
  • egyéb jövedelemként adózik (43,53% közteher), ha – például karácsonyi promóció keretében egy előzetesen meghatározott teljesítménykövetelményt teljesítő üzletkötőknek adják.

Fontos: nem juttatható adómentesen a magánszemély részére ajándék/utólagos kedvezmény az üzleti partner cég vásárlásaira tekintettel!

Saját dolgozónak juttatott utalvány:

  • ha minden dolgozónak vagy a dolgozók egy bizonyos csoportjának azonos feltételekkel adjuk, akkor egyes meghatározott juttatásként adózik (43,66%),
  • ha egy- egy dolgozónak előzetes teljesítményhez kötődően adjuk munkaviszonyos jövedelemként (85,71%) adózik. 

Ha sorsolom az ajándékot változik az adókezelés?

 

E tekintetben, amennyiben a sorsolás nem tartozik a Szerencsejáték tv. hatálya alá tartozó ajándéksorsolás kategóriába (tapasztalataink szerint ez általában teljesül, mert a sorsolás esetében nincs tét vagy kézzel fogható „sorsjegy”), akkor a véletlenszerű kiválasztás – az átadás egyéb feltételeinek változatlansága mellett – az esetek többségében nem változtat az eredeti adókezelésen.

 

Mire kell figyelnem, ha egy gazdasági társaságnak szeretnék ajándékot adni?

Amennyiben karácsonyi promóció keretében juttatunk ajándékot magának egy kereskedelmi partner cégnek, úgy az megfelelő alátámasztás (promóció meghirdetése) mellett üzletpolitikai célú juttatásnak minősülhet és így társasági adó mentesen kezelhető.

 

Azonban nagyon fontos jól kidolgozni az adott promóció részleteit, mivel előfordulhat, hogy az adóhatóság a kapott „ajándékot” ingyenes termékátadásnak minősíti, amely fájdalmas lehet a juttató cég szempontjából. Ez esetben ugyanis az ajándékozó céget társasági adó fizetési kötelezettség terheli, amennyiben nem rendelkezik a juttatásban részesülő nyilatkozatával, hogy az ajándék értékét bevételként elszámolta, a bevétel nélkül az adózás előtti eredménye nem lesz negatív, és az e bevételre jutó társasági adót megfizeti (melyet a társasági adóbevallás elkésztése után szintén igazol).

Társasági adó szempontjából is nagy jelentőséggel bír tehát, hogy hogyan minősítjük az adott juttatást, mert az átadás társasági adó kockázatot rejthet magában.

 

Az ajándékozást terhelheti-e ÁFA?

 

Az ÁFA kezelésre is fontos figyelmet fordítani az ajándékozás, mint ingyenes termékátadás kapcsán. Amennyiben ugyanis az ajándékok megvásárlásakor vagy előállításakor a felmerülő áfa levonásra került, úgy az ajándékok ingyenes átadását is ÁFA terheli.

Amennyiben a termékeket már eleve ajándékozási célzattal vásárolta a cég, úgy az áfát a cég eleve nem vonhatta le, így az átadáskor sem keletkezik áfa fizetési kötelezettség.

Ha promóciós célzattal adjuk az ajándékot (pl. meghatározott értékű vásárlásra tekintettel), úgy az egyes vásárlásokról kiállított számla utólagos korrekciójával az ajándékot számlázott engedményként kezelve – bár jelentős adminisztratív teher mellett - de mentesülhetünk az ajándékot terhelő ÁFA fizetés kötelezettsége alól.

Mentesítést ír elő azonban az ÁFA törvény a kis értékű termékek (legfeljebb bruttó 5000 Ft egyedi érték) ingyenes átadása esetén: a beszerzésükhöz kapcsolódó áfa levonható ugyanakkor az ingyenes átadás sem keletkeztet áfa fizetési kötelezettséget!

 

forrás: ado.hu

 

Amennyiben a cikkben leírtakkal kapcsolatban kérdése merülne fel kérjük írjon a pbkik@pbkik.hu e-mail címre. Megfelelő számú érdeklődő esetén a legközelebbi Adófórum témái közé javasoljuk.