Üdvözöljük a

Ideje foglalkoznunk az iparűzési adóval | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Ideje foglalkoznunk az iparűzési adóval

Szerző: Sörös Dávid | 2017. május 2.

Örömmel üdvözölhetjük azt, hogy 2017. január 1-től lehetőségünk van arra, hogy az éves helyi iparűzési adóbevallásunkat elektronikusan az állami adó- és vámhatósághoz (NAV) küldjük be az illetékes önkormányzat helyett. Több önkormányzatot érintő adókötelezettség esetén lehetőség van a hipa-bevallások csoportos beküldésére is.

Volt ugyan lehetőség egyes önkormányzatoknál az elektronikus beküldésre, de rendkívül kevés helyen működött folyamatosan hibátlanul az önkormányzat honlapja illetve kitöltő programja. Sokszor előfordult, hogy 2-3 napig sem lehetett belépni az önkormányzati weboldalra.

 

Az Általános Nyomtatvány-kitöltő Keretprogram (ÁNYK) segítségével beküldhető HIPA bevallás kitöltő programja, a kitöltési útmutató, valamint a kitöltést segítő aktív súgó a NAV honlapján érhető el: http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok.

 

A 2016. adóév vonatkozásában a 16HIPA jelű, a 2017. adóév vonatkozásában pedig (például megszűnés esetén) a 17HIPA jelű nyomtatvány alkalmazandó.

 

A helyi iparűzési adóval kapcsolatos ügyekben mindig a székhely, illetve telephely szerinti önkormányzati adóhatóság jár el. A NAV csupán továbbítja a bevallást az önkormányzat részére.

 

Fontos! Az iparűzési adóbevallási nyomtatvány főlapjának fejlécén található lenyíló listából ki kell választani a székhely, telephely szerinti település önkormányzati adóhatóságát (fővárosban a fővárosi önkormányzati adóhatóságot), valamint kötelezően ki kell tölteni az adózó adóazonosító számát. Amennyiben a benyújtott bevalláson feltüntetett adóazonosító szám a NAV nyilvántartásában nem szerepel, akkor a NAV „Elutasító nyugtá”-t küld az adózó elektronikus tárhelyére.

 

Természetesen a 16HIPA-t papíralapú nyomtatványon is be lehet nyújtani az önkormányzathoz személyesen (vetessék át!) vagy postai úton tértivevénnyel.

 

Az iparűzési adó alapjának egyszerűsített meghatározási módjával az alábbi adózók élhetnek a 2016. adóévre:

a) a 2016. teljes adóévben a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadózó vállalkozó,

b) az egyszerűsített vállalkozói adó alanya,

c) a kisadózó vállalkozások tételes adójának alanya,

d) azon egyéb iparűzési adóalany, akinek/amelynek a nettó árbevétele az adóévben - 12 hónapnál rövidebb adóév esetén napi arányosítással számítva időarányosan - a 8 millió Ft-ot nem haladta meg,

e) a kisvállalati adó alanya.

 

Az egyszerűsített módszer alkalmazásáról nyilatkozni kell a bevallásban. A választás egy évre szól.

 

Az adózók a rájuk vonatkozó konkrét szabályokat (például: kedvezmények,) csak a helyi önkormányzat rendeletéből ismerhetik meg. Például a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39/C.§-a értelmében az önkormányzat a saját rendeletében jogosult a háziorvos, védőnő vállalkozó számára adómentességet megállapítani az iparűzési adó alól, vagy kedvezményt biztosítani számukra. Az adómentességnek, adókedvezménynek valamennyi háziorvos, védőnő vállalkozó számára azonosnak kell lennie. Feltétel azonban, hogy a vállalkozó orvos vagy védőnő vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot ne haladja meg.

 

Általános szabályként írják elő a törvényben, hogy adómentesség, adókedvezmény csak azt a vállalkozót illetheti meg, akinek/amelynek az 1990. évi C. törvény 39. § (1) bekezdés, illetőleg a 39/A. § vagy 39/B. § alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot. Az önkormányzat az adómentességre, adókedvezményre való jogosultság szempontjából 2,5 millió Ft-nál alacsonyabb adóalapösszeget is meghatározhat.

 

Tudnunk kell azonban azt, hogy az iparűzési adómentesség vagy adókedvezmény – amely egyébként csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, - megadása nem kötelező az önkormányzatok részéről. Ez csak egy lehetőség, amit vagy alkalmaznak, vagy nem.

 

Fontos megemlíteni, hogy a Budapest Főváros Önkormányzatának Adó főosztálya kifejezetten ellenzi, hogy az adózók az iparűzési adóbevallásta NAV-hoz küldjék be.

 

Honlapjukon a következők olvashatók:

- Felhívjuk tisztelt Adózóink figyelmét, hogy a NAV-hoz benyújtott bevallás - tartalmi vizsgálat hiányában - akár egyszerű számítási hibát, akár egyéb más hibát/hiányosságot is tartalmazhat, melynek következményeként mulasztási bírság kiszabásának van helye.

- A Budapest Portálról (www.budapest.hu) elérhető bevallás kitöltő-ellenőrző programunk - a lehetőségekhez mérten - teljes körű ellenőrzési algoritmusokat tartalmaz.

- Adóhatóságunkhoz a NAV útján eddig beérkezett bevallások jelentős hányada hibás, nem dolgozható fel. Fentiekre tekintettel kérjük, hogy iparűzési adóbevallásaikat az általunk biztosított bevalláskitöltő-ellenőrző programmal készítsék el.

 

Forrás: ado.hu