Idén különösen figyelni kell az egyszerűsített foglalkoztatás szabályainak betartására

Szerző: Varga Erika | 2017. május 30.

Itt a jó idő, az idénymunkák szezonja, ezzel egyidejűleg megugrik az igény az egyszerűsített foglalkoztatás iránt.

A tapasztalatok alapján számos munkáltató visszaél az egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó adminisztrációs könnyítéssel, amely a munkavállalók jogainak csorbításához vezet. Ebből eredően a munkaügyi hatóság a 2017. évi országos hatósági ellenőrzési terve alapján a júniusi és júliusi hónapokban a foglalkoztatásra vonatkozó alapvető szabályok érvényre juttatását fogja vizsgálni, különös tekintettel az egyszerűsített foglalkoztatásra. 

 

Az egyszerűsített foglalkoztatás, mint atipikus foglalkoztatási forma, rendkívül népszerű a munkáltatók körében, nevéből eredően ugyanis egyszerűbb nyilvántartási szabályokkal jár, valamint a közteherviselés is kedvezőbb az általános munkaviszonyhoz képest. Ennek ellenére gyakran mégis feketén foglalkoztatják a munkavállalókat a „szezon” idején. A bírságok elkerülése érdekében – többek között – az alábbiakra kell figyelemmel lenni.

 

Ennél a foglalkoztatási formánál nem kötelező írásba foglalni a munkaszerződést [Mt.202.§. (1.) bek.], hiszen az szóban, esetleg ráutaló magatartással jön létre a felek között, azonban érdemes figyelemmel lenni a bejelentés jogszerűségére, mely az egyszerűsített foglalkoztatás során az első és egyik legfontosabb lépés. A bejelentést már a munkavégzés megkezdése előtt meg kell tenni, így az amennyiben elmarad, utólag semmilyen formában nem pótolható [Efo tv. 11.§ (1) bek.].

 

Érdemes kiemelt figyelmet fordítani a bejelentés pontosságára is, az ugyanis csak szigorú időkorláton belül módosítható. Abban az esetben ugyanis, ha téves adatok kerültek leadásra, vagy például az időjárás kedvezőtlenül változik, a bejelentést követő két órán belül; vagy ha a foglalkoztatás a bejelentés napját követő napon kezdődött, illetve a bejelentés egy napnál hosszabb tartamú munkaviszonyra vonatkozott, a módosítás bejelentés napján délelőtt 8 óráig van lehetőség a módosításra, vagy a bejelentés visszavonására, ezt követően a munkáltató köteles eleget tenni a közteher-fizetési kötelezettségének [az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo tv.) 11. § (7) bek.]. 

 

Az egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatban az egyik leggyakoribb kérdés a munkaidő beosztása. Mivel az egyszerűsített foglalkoztatás általában rövid ideig áll fenn, ezért a törvényi szabályozás lehetőséget ad arra, hogy a munkáltató egyenlőtlen munkaidő-beosztást alkalmazzon munkaidőkeret vagy elszámolási időszak elrendelése nélkül is [Mr. 203. § (3) bek.]. Fontos körülmény ugyanakkor, hogy az egyenlőtlen munkaidő-beosztás csakis azt a célt szolgálhatja, hogy a munkáltató az éppen aktuális feladatokhoz igazíthassa létszámigényét, nem pedig azt, hogy kijátssza ezzel a munkavállalót megillető jogokat. Így például egy hosszabb idejű foglalkoztatásnál jogosan merül fel a munkavállaló szabadság iránti igénye, vagy ha pl. éjszakai foglalkoztatás céljából van szükség munkavállalókra, akkor érdemes figyelembe venni azt is, hogy a munkaidő egyik naptári napról a másik naptári napra történő átnyúlása esetén mindkét naptári napra vonatkozóan meg kell tenni a bejelentést, és meg kell fizetni a közterheket is [Efo tv. 8. § (2) bek.].

 

A nem várt jogkövetkezmények elkerülése érdekében javasolt alaposan áttekinteni a részletszabályokat, hiszen a munkaügyi ellenőrzés során a bejelentési kötelezettség megsértése esetén nem mellőzhető a munkaügyi bírság kiszabása [ a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 6/A. §. (1) bek. b) pont], melynek összege harmincezer forinttól tízmillió forintig is terjedhet [a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7. § (3) bek.].

 

forrás: ado.hu