Így adózunk jövőre

Szerző: Szücs Krisztina | 2015. november 25.

Kedden véglegessé váltak a jövő évi adójogszabályok, miután az Országgyűlés elfogadta „Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes adótörvények módosításáról” címet viselő jogszabálytervezetet. Mint megszokhattuk, most is salátatörvényről van szó, amely csaknem valamennyi adózáshoz kötődő jogszabályba belenyúl.

Az átláthatóságot tovább csökkenti a törvénytervezethez a Törvényalkotási Bizottság által benyújtott, és szintén elfogadott összegző módosító javaslat, amely fogalmazásbéli, jogtechnikai és érdemi változtatásokat, pontosításokat egyaránt tartalmaz. A módosító csomag számos adózási jogszabályon túl változtat például a civiltörvényen és a filmtörvényen is. Először tekintsünk a módosító csomag leginkább érdemi változtatásaira.

 

- Kiegészült az Art megbízható adózók ismérveit felsoroló része azzal, hogy az a cég is megbízható adózónak minősül, amely „terhére az állami adó- és vámhatóság által kiszabott, a tárgyévet megelőző két évben esedékessé vált mulasztási bírság összege nem haladta meg az adózó tárgyévre megállapított adóteljesítményének 1 %-át”. Az indokolás szerint a kiterjedt tevékenységet folytató, több telephellyel és jelentős adóteljesítménnyel rendelkező vállalkozásoknál az ügyletek számából adódóan nagyobb számban fordulhat elő mulasztási bírsággal szankcionálható kisebb hiba (ezeknek a számát maximálta a felsorolás előző pontja), így számukra rendkívül nehéz lett volna a megbízható adózói minősítés megszerzése. Vagyis a módosítás lehetővé teszi, hogy több nagy cég nyerhesse el a megbízható adózó státuszt, amely számukra (is) komoly anyagi hasznot hoz.

 

- Az egyéni, tényszerű adatokat nem tartalmazó „feljelentések” alapján nem alkalmazhat majd becslést a NAV vagyonosodási vizsgálat során.

 

- Az Art úgy módosult, hogy az állami adó- és vámhatóság az adóraktár által a bérfőzés után befizetett jövedéki adót elkülönített letéti számlán kezeli. Az adóraktár a bérfőzés után befizetett jövedéki adófizetési kötelezettségét ezen elkülönített letéti számla javára teljesíti.

 

- Felhatalmazást kapott az adópolitikáért felelős miniszter arra, hogy rendeletben állapítsa meg az online pénztárgép éves felülvizsgálatának részletes szabályait.

 

- A „december 31-éig adott, az állami adóhatóság által /vezetett adófolyószámla, valamint a vámhatóság által vezetett, a vámokkal és nem közösségi adókkal és díjakkal kapcsolatos folyószámla tekintetében elektronikus vagy személyes ügyintézésre jogosító meghatalmazások 2016. január 1-jétől az e törvény szerinti, állami adó- és vámhatóság által vezetett egységes adószámlával kapcsolatos elektronikus vagy személyes ügyintézésre is kiterjednek, kivéve, ha az ügyfél a meghatalmazást visszavonta”. Vagyis a jelenlegi, mintegy 90 ezer képviselő meghatalmazását nem kell sem módosítani, sem újraírni.

 

- Mentes az ajándékozási illeték alól a munkavállalói értékpapír-juttatási program keretében megszerzett értékpapír, amely után az ajándékozót vagy a megajándékozottat személyi jövedelemadó, szociális hozzájárulási adó vagy egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség terheli. A Munkavállalói Résztulajdonosi Program szabályozása egyébként számos ponton változott és egészült ki, így az ez iránt érdeklődőknek kötelező olvasmány a módosító csomag.

- Az önkormányzat – valamennyi vállalkozóra egységesen – rendeletet alkothat arról, hogy a vállalkozó adóját az alapkutatás, alkalmazott kutatás vagy kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költsége 10%-ának megfelelő összeggel csökkentheti.

 

Forrás: ado.hu

 

Kapcsolódó anyagok: