Üdvözöljük a

Így ellenőrizhetik a vállalkozások üzleti partnereiket a NAV-nál | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Így ellenőrizhetik a vállalkozások üzleti partnereiket a NAV-nál

Szerző: Szücs Krisztina | 2016. augusztus 16.

Megbízható adatokhoz lehet-e jutni az adóhatóságtól arról, hogy egy adott munkáltató adott esetben hány munkavállalót foglalkoztat?

Az üzleti partnerek – adott esetben alvállalkozók – által foglalkoztatottak létszámára vonatkozó adatokat az adóhatóság havonta frissíti. Az információk lekérdezésekor – így például az adatbázisok – áfaalanyok – pontban az internetes felületen kiírva megtaláljuk az adatok utolsó frissítésének dátumát is.
A szóban forgó adatok lekérdezhetőek itt: http://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/adatbleker

Illetve mód van több – jelenleg négy – adatbázis együttes lekérdezésére is (például  áfa adóalany-e, az adószámát felfüggesztették, esetleg törölték-e, végrehajtás alatt áll-e)?

http://nav.gov.hu/nav/multilekerdezo

Az adóhatóság adatbázisából nyert adatok közhitelesnek minősülnek, azon adat(ok) kivételével, amely adato(ka)t jogszabály más nyilvántartás részeként közhitelesnek minősít (mint pl. a Cégbíróságtól kapott adatok).

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 86. § (1a) bekezdése alapján a hatósági nyilvántartás közhitelessége alapján az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell annak jóhiszeműségét, aki a hatósági nyilvántartásban szereplő adatokban bízva szerez jogot. Az ellenkező bizonyításáig a hatósági nyilvántartásba bejegyzett adatról vélelmezni kell, hogy az fennáll, a hatósági nyilvántartásból törölt adatról vélelmezni kell, hogy nem áll fenn.

Alvállalkozók esetében a fentebb említett kérdéseken túl, azt is célszerű ellenőrizni, hogy az adott tevékenység (TEÁOR szám szerint) elvégzésére az érintett cég jogosult-e. Ugyanis, ha valamely tevékenység nem szerepel a NAV listájában (http://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/adatbleker/tevekenysegek), akkor arra a cég nem köthet szerződést, és nem is bocsáthat ki róla számlát.

Ha mégis megteszi, a számla befogadójának meggyűlik a baja az adóhatósággal. Hozzátartozik, ha a teljesítés egyébként valós, akkor az adólevonási jog nem vitatható el a számla jóhiszemű befogadójától olyan okok miatt, amelyek a másik fél mulasztása, szabálytalansága miatt következtek be, és a számla befogadójának sem tudomása, sem ráhatása nem lehetett ezekre. Ezt támasztják alá az Európai bíróság közelmúltban hozott ítéletei is, melyek között magyar vonatkozásúak is vannak.
Ugyanakkor az általános forgalmi adóról (áfa) szóló törvény 168/A paragrafus is előírja a befogadott számlák hitelességének – ideértve adattartalmuk valódiságát is – úgynevezett rendes üzleti ellenőrzési eljárások keretében történő ellenőrzését.

Mindenképpen javasolt az említett adatbázisok felhasználásával ellenőrizni az üzleti partnert – időnként még a régi üzletfeleket is. Utóbbiak esetében is előfordulhat, hogy az adószámukat felfüggesztette az adóhatóság, de nem is tudnak róla, hiszen a vonatkozó értesítés például a hatóságnál nyilvántartott címükre ment, ahol nem találhatóak: pont ez volt adott esetben a szankció oka.

Jelentősebb szerződések – főként az építőiparban – esetében az adatbázisok lekérdezése és az információk kinyomtatása, lementése mellett célszerű a partnert nyilatkoztatni munkavállalóinak aktuális létszámáról. A szerződésben azt a kitételt, hogy a vállalkozó bevonhat alvállalkozókat is, komolyan kell venni, és erre vonatkozóan is nyilatkoztatni kell a partnert, főként, ha saját munkavállalóinak létszáma nem elég a vállalt feladat teljesítéséhez.

 

Forrás: adozona.hu

Kapcsolódó anyagok: