Így kell feltüntetni a számlákon a könyvelés módját

Szerző: Szücs Krisztina | 2015. június 15.

Könyvelési programunkban van lehetőség, hogy előre berögzítsünk könyvelési kontírkódokat (például 1-es kóddal: T814-466 K 4541). Elegendő-e, ha az ezen könyvelési tétel alá tartozó számlákra hivatkozással csak 1-es kódot írunk, vagy minden számlán ugyanúgy fel kell tüntetnünk, hogy T814-466 K 4541?

A rövid válasz az, hogy elég – a példaként hozott esetben az 1-es – kód rávezetése a bizonylatra. A számvitelről szóló törvény (Szt.) 167. paragrafusának (7) bekezdése szerint a számviteli előírásoknak megfelel az a kontírozási megoldás, amely a törvényben megjelölt adatokat, információkat és igazolásokat az eredeti (elektronikus vagy papíralapú) bizonylathoz egyértelműen, az utólagos módosítás lehetőségét kizáró módon fizikailag vagy logikailag hozzárendeli.

 

Ennek alapján az elektronikus úton, valamint a papíralapon kiállított eredeti bizonylatokhoz a könyvelés módját, az érintett könyvviteli számlákra történő hivatkozást, a könyvviteli nyilvántartásokban való rögzítés időpontját, igazolását, az azonosításhoz szükséges adatok feljegyzését magyarul is fizikailag vagy logikailag hozzárendelhetik.

 

E hozzárendelés konkrét módját, szabályait, a főkönyvi számlák és az analitikus (részletező) nyilvántartás kapcsolatát a társaság számlarendjében kell szabályozni.

 

A bizonylatok számítógépes főkönyvi számlákra történő rögzítésekor elegendő – és az Szt. hivatkozott pontjában részletezetteknek is megfelel – egy azonosító szám feltüntetése, amely alapján a számítógépes rendszerben rögzítik az adott tételt a megfelelő főkönyvi számlákon. E megoldás alkalmazhatóságának feltétele, hogy az azonosító számhoz tartozó könyvelési tétel állandó legyen, és utólag is ellenőrizhető módon (akár a számítógépes program részeként) álljon rendelkezésre.

 

Természetesen – ahogy arról fentebb volt szó – ez esetben is biztosítani kell a főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás közötti szoros kapcsolatot.

 

Forrás: adozona.hu