Üdvözöljük a

Illetéktörvény változás - gépjármű vagyonszerzés | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Illetéktörvény változás - gépjármű vagyonszerzés

Szerző: Sörös Dávid | 2014. február 18.

2014. január 1. után a külföldről behozott személyautók, motorkerékpárok, kishaszongépjárművek, valamint pótkocsik után is a hazai vagyonszerzési illetéket kell megfizetni, függetlenül attól, hogy külföldön történt a vagyonszerzés.

Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2013. évi CC. törvény 133. § 1. pontja 2014. január 1-jei hatállyal módosította az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 2. § (2) bekezdését.

 

A módosítás alapján egyértelművé vált az a jogalkotói szándék, hogy az illetéktörvény gépjármű és pótkocsi tulajdonjoga, vagyoni értékű joga (haszonélvezete, használata, üzembentartói joga) megszerzésének ajándékozási és visszterhes vagyonátruházási illetékre vonatkozó rendelkezéseit nem csak abban az esetben kell alkalmazni, ha a gépjárművet, pótkocsit korábban belföldön nyilvántartásba vették, hanem akkor is, ha a vagyontárgyat csak később veszik Magyarországon nyilvántartásba – kivéve, ha erről nemzetközi szerződés másként rendelkezik.

 

Vagyis 2014-től a belföldi nyilvántartásba vétel céljából megszerzett gépjárművek, pótkocsik után – a vagyonszerzés helyétől függetlenül, tehát akár belföldön, akár külföldön adják át a vagyontárgyat – vagyonszerzési illetéket kell fizetni.Az Itv. 2. §-ának 2013. december 31-éig hatályos (2) és (3) bekezdéseiből aggálytalanul csak azt lehetett levezetni, hogy a külföldről Magyarországra szállított és itt átadott – a közúti közlekedési nyilvántartásban még nem szereplő – gépjárművek megszerzése után keletkezett illetékkötelezettség.

 

Figyelemmel arra, hogy az Itv. 2014. január 1-jei hatállyal módosult, ezért az idézett rendelkezést azokban az ügyekben kell először alkalmazni, melyekben az illetékkötelezettség keletkezése (a gépjármű, pótkocsi átadása, illetve a szerződés megkötésének napja) 2014. január 1-jét követően történt.

 

Amennyiben tehát valaki 2014-ben külföldön gépjárművet vásárol, majd ezt követően kezdeményezi a gépjármű hazai nyilvántartásba vételét, akkor a gépjármű megszerzése után az Itv. 24. §-a alapján vagyonszerzési illetéket kell fizetnie. [Gépjármű, pótkocsi ajándékozása esetén az Itv. 12. § (4) bekezdése szerint a visszterhes vagyonátruházási illeték (Itv. 24. §) kétszeresét kell megfizetni.]

 

Ha a külföldön vásárolt gépjárművet a nyilvántartásba vétel előtt Magyarországon értékesítik, akkor a gépjárművet külföldön megvásárló személynek és a gépjárművet Magyarországon megszerző személynek egyaránt keletkezik illetékfizetési kötelezettsége. Az Itv. 26. § (1) bekezdés l) pontja szerinti illetékmentesség a gépjármű-forgalmazókat és a pénzügyi lízinget folytató vállalkozókat a megváltozott jogszabályi környezetben természetesen továbbra is megilleti.

 

Számok tükrében a fent leírt változás:a jármű életkorától és teljesítményétől függ. Arra fontos figyelni, hogy a jármű életkorát a gyártási évtől számoljuk, ne az első üzembe helyezéstől.

 

Az alábbi táblázat alapján könnyen kiszámolhatjuk, mekkora összegű vagyonszerzési illetékmegfizetésére vagyunk kötelesek:

 

A gépjármű teljesítménye Kora: 0-3 év Kora: 4-8 év Kora: 8 év felett
0-40 kW 550 Ft/kW 450 Ft/kW 300 Ft/kW
41-80 kW 650 Ft/kW 550 Ft/kW 450 Ft/kW
81-120 kW 750 Ft/kW 650 Ft/kW 550 Ft/kW
120 kW feletti 850 Ft/kW 750 Ft/kW 650 Ft/kW

 

 

 

A pótkocsikra vonatkozó átírási illeték 2500 kg alatt 9000 Ft, 2500 kg felett 22000 Ft.

 

 

Forrás: NAV, Illeték törvény