Üdvözöljük a

Itt a miniszteri rendelet: ezt kell beleírni a pénzmosási szabályzatba II. rész | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Itt a miniszteri rendelet: ezt kell beleírni a pénzmosási szabályzatba II. rész

Szerző: Sörös Dávid | 2017. augusztus 23.

Megjelent a nemzetgazdasági miniszter rendelete azoknak a belső szabályzatoknak a kötelező tartalmi elemeiről, amelyeket a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló, valamint a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvények alapján kell elkészíteniük a kötelezetteknek. A jogszabály a Magyar Közlöny augusztus 3-ai számában volt olvasható.

Az előző cikkünkben a nemzetgazdasági miniszter rendelete szerinti kötelező elemek közül A pénzmosási törvényben foglalt kötelezettségek esetét részleteztük, ebben a cikkünkben A pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvényben meghatározott kötelezettségek esetét részletezzük:

 

1.) A szabályzatnak tartalmaznia kell az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések megfelelő végrehajtása érdekében a törvényben előírt szűrő-monitoring rendszer típusát, működését, illetve a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéssel érintetteket tartalmazó listák alapján történő szűrés belső eljárási rendjét.

 

A szolgáltató haladéktalanul köteles bejelenteni a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szervnek minden olyan adatot, tényt, körülményt, amely arra utal, hogy a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés alanya Magyarország területén a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés hatálya alá eső pénzeszközzel vagy gazdasági erőforrással rendelkezik.

 

A szolgáltatónak a kötelezettség teljesítéséhez rendelkeznie kell olyan szűrőrendszerrel, amely képes biztosítani a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseket elrendelő uniós jogi aktusok és ENSZ BT-határozatok haladéktalan és teljes körű végrehajtását.

 

 

2.) Ismertetni kell a szolgáltató által alkalmazandó, az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéssel érintetteket tartalmazó listák elérhetőségeit is.

 

 

3.) Rögzíteni kell a hatóságnak történő bejelentés belső eljárási rendjét

 

 

4.) Fel kell tüntetni a kijelölt személy adatait: nevét, beosztását, elérhetőségét.

A szolgáltató köteles kijelölni – a szervezet sajátosságától függően – egy vagy több személyt, aki a bejelentéseket haladéktalanul továbbítja a hatóságnak. A kijelölt személy kizárólag a szolgáltató vezetője, alkalmazottja lehet.

 

 

5.) Meg kell határozni a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásában érintett foglalkoztatottak által alkalmazandó eljárási és magatartási szabályokat.

 

 

6. ) Rögzíteni kell a szabályzatban a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásához kapcsolódó belső ellenőrző rendszer működtetésének szabályait.

 

 

A szolgáltató a rendelet alapján a belső szabályzatában foglalt kötelező intézkedések terjedelmét az üzleti kapcsolat vagy ügyleti megbízás jellege és összege, valamint az ügyfél körülményei alapján köteles meghatározni.

 

A nemzetgazdasági miniszter rendelete mellett a szabályzatok elkészítésében a felügyeletek által készített mintaszabályzatok nyújthatnak segítséget. Az egyéni ügyvédek és egyszemélyes ügyvédi irodák számára pedig a Magyar Ügyvédi Kamara a pénzmosási törvényben meghatározott belső szabályzatnak minősülő egységes szabályzatot készít.

 

 

Forrás: adozona.hu