Üdvözöljük a

Javul a fizetési morál, bővülhet a gazdaság | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Javul a fizetési morál, bővülhet a gazdaság

Szerző: Sörös Dávid | 2013. október 10.

Javult a szállítói hitelezéssel kapcsolatos kockázat, valamint a vitatott követelések megítélése. Emellett a vevőállomány forgási ideje és a fizetésképtelenségi eljárások is pozitív trendet mutatnak a Credit Manager Index (CMI) 2013. második negyedévének eredményei alapján. A hitelkockázati menedzserek a kockázati szint csökkenését jelzik előre a magyar gazdaságban.

A szakemberek véleménye pozitív konjunkturális és kockázati változásokat tükröz. Az index értéke (53,3) legutóbb egy évvel korábban mutatott ilyen magas értéket, míg a megelőző három negyedévben 42,3-50,5-ös sávban mozgott. (Az 50 feletti érték gazdasági növekedést jelez előre.) Mindez csökkenő kockázati szintről árulkodik.

 

„Örömteli, hogy az elmúlt két negyedév negatív kilátásai után ismét pozitív kilátások várhatóak e téren. Jelentős javulás látható a vevőállomány forgási idejében, a fizetési határidőben és a behajtások számában. Ezekből az adatokból messzemenő következtetéseket most még nem szabad levonnunk, de ha a trend tartós marad, az a fizetési morál lassú javulására utalhat. Ez a közelmúltban itthon is adaptált Uniós Késedelmes Fizetés Direktíva egyik legfontosabb célja” – mondta Szentirmay Péter, a Magyar Credit Management Szövetség elnöke.

 

A szállítói hitelezéssel kapcsolatos kockázat megítélésében (49,5) szintén pozitív változás állt be, az utolsó negyedév az elmúlt két év legkedvezőbb végeredménye, de még így is a kockázatok emelkedését vetíti előre. A negatív faktorok közül a vitatott követelések megítélése mutatja a legnagyobb javulást (59,3), de a vevőállomány forgásideje (53,7) és a fizetésképtelenségi eljárások (53,7) is javuló trendről árulkodnak. Minden más faktor végeredménye 50 alatti, tehát a kockázatok emelkedését vetíti előre. Az üzleti volumenre adott értékítéletek jellemzően kedvezőek, míg a kockázatok megítélése kedvezőtlen irányban módosította az indexet az összes vizsgált időszakban. A CMI összességében javuló trendet mutat és egy nagyobb visszaesés után az egy évvel korábbi szintet is elérte, ami csökkenő kockázatokat és javuló kilátást jelent.

 

Az összeurópai mutató, a FECMA CMI-Europe 2013. második negyedévi végeredménye (53,9) a legmagasabb érték az elmúlt egy évben, amely az európai credit managerek javuló értékítéletét tükrözte. Az olasz és holland szakemberek pesszimistábbak a közeljövő gazdasági teljesítményének megítélésében, míg Málta, Magyarország, Svédország, Anglia és Németország viszonylag optimista a gazdasági trendek tekintetében 50 feletti értékkel. A kedvező faktorok indexe (63,9) javuló kilátásokat jelez, a korábbi negyedévekhez hasonlóan továbbra is a hitelre történő értékesítés ad okot az optimizmusra 2013. második negyedévben 67,4-ra emelkedő értékkel. Az értékesítés a CMI-Europe felmérésben részt vevő minden országban emelkedést mutat 2013. második negyedévében az előző negyedévhez viszonyítva. A válaszok alapján továbbra is a legáltalánosabb problémát az elutasított, vagy csökkentett limitek arányának emelkedése jelenti, amely Málta és Svédország kivételével a vevők megnövekedett kockázati szintjére utal.

 

A CMI, mint gazdasági teljesítmény előrejelzési eszköz alapját az adja, hogy a szállítók által a vevőknek nyújtott hitelek nagyságrendje és azok feltételei nagymértékben befolyásolják a gazdasági kilátásokat – legalább annyira, mint a banki hitelezés szintjének változása. A credit managerek főként a jövő eseményeire fókuszálva hozzák meg döntéseiket, mindig szeretnék tudni mi történik, amikor 30, 60, vagy 90 nap múlva esedékessé válik a kibocsátott számlájuk. Jelentőségét kiválóan mutatja, hogy a CMI alakulásából előzetesen lehetett látni 2008-as gazdasági visszaesés előjeleit.

 

Forrás: Piac&Profit