KATA alanyok fizetési kötelezettsége

Szerző: Szücs Krisztina | 2013. június 14.
Cimkék: adózás,KATA

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (KATA) alanyaival kapcsolatban az alábbiakra hívja fel a NAV az adózók figyelmét.

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) rendelkezései szerint a tételes adó havi összege automatikusan könyvelésre kerül a fenti adózói kör adószámláján.

 

Az állami adóhatóság több esetben tapasztalta azt, hogy a KATA alanyiságot választott adózók hátralékkal rendelkeznek, amely végrehajtási eljárás megindítását vonja maga után.

 

Ha a KATA alanya a naptári negyedév utolsó napján az állami adóhatóságnál nyilvántartott, 100.000 forintot meghaladó végrehajtható adótartozással rendelkezik, az a Katv. 5. § (1) bekezdés j) pontja alapján a választott adóalanyiságnak a megszűnését eredményezi.

 

E jogkövetkezmények elkerülése érdekében arra kéri a NAV a vállalkozásokat, hogy a tartozásokat megfizetni és esedékes fizetési kötelezettségeiket határidőben teljesítsék.

 

Felhívja szíves figyelmüket továbbá arra, hogy a Katv. 8. § (9) bekezdés d) pontja szerint a KATA alany mentesül a tételes adó megfizetése alól, amennyiben az egyéni vállalkozói tevékenységét szünetelteti. Ennek a ténynek a KEK KH-hoz, illetve az Szja.tv. 3. § 17. pontja szerinti egyéni vállalkozók esetében a kamarához történő bejelentése nem pótolja a Katv. 8. § (11) bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítését, vagyis hogy az állami adóhatósághoz a 'T101 vagy 'T101E adatlapon a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig be kell jelenteni, ha a tételes adó fizetési kötelezettség azért nem áll fenn az adott hónapban, mert az egyéni vállalkozó a tevékenységét szünetelteti.

 

Forrás: NAV