Ki kötelezett könyvvizsgálatra?

Szerző: Szücs Krisztina | 2015. február 3.

Mekkora gazdasági teljesítményű, milyen létszámú társaság kötelezett könyvvizsgálatra?

A könyvvizsgálatról a számviteli törvény 155. §-a rendelkezik. E szerint kötelező a könyvvizsgálat minden kettős könyvvitelt vezető vállalkozónál. Ez alól kivétel, ha az alábbi két feltétel együttesen teljesül:

 

a) az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó által átlagosan foglalkoztatottak száma nem haladta meg az 50 főt,

b) az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó éves (éves szintre átszámított) nettó árbevétele nem haladta meg a 300 millió forintot.

 

Jogelőd nélkül alapított vállalkozónál, ha az üzleti évet megelőző két üzleti év egyikének vagy mindkettőnek az adatai hiányoznak vagy csak részben állnak rendelkezésre, akkor a tárgyévi várható adatokat és – ha van – a megelőző (első) üzleti évi (éves szintre átszámított) adatait kell figyelembe venni.

 

Ez alól is kivétel azonban, ha

 

a) a könyvvizsgálatot számára jogszabály írja elő,

b) a cég takarékszövetkezet,

c) a cég konszolidálásba bevont vállalkozás,

d) a cég külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe,

e) a cég a megbízható és valós kép érdekében a Szt. 4. § (4) bekezdése szerint eltér a törvény előírásaitól.

 

Forrás: adozona.hu