Kifizetők! Ezeket kell jelenteni a NAV-nak a katásokról

Szerző: Szücs Krisztina | 2016. március 22.

A katás számláját befogadó vállalkozásoknak a tárgyévet követő év március 31-éig adatot kell szolgáltatniuk az állami adóhatóság részére.

A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (továbbiakban: Katv.) tartalmazza.

 

A kisadózó számláját befogadó, Art. szerinti adózónak (ide nem értve az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemélyt és a kisadózók tételes adójának alanyát) a Katv. 13. §-a alapján a  tárgyévet követő év március 31-éig adatot kell szolgáltatnia az állami adóhatóság részére

  • · a kisadózó vállalkozás nevéről, címéről, adószámáról,
  • · a kisadózó vállalkozás részére a naptári évben juttatott, a kisadózó vállalkozás bevételének minősülő összegről, feltéve, ha az a naptári évben meghaladta az 1 millió forintot. Nem minősül a kisadózó vállalkozás bevételének az áthárított általános forgalmi adó.

Segíti az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését az a rendelkezés a számlabefogadó szempontjából, hogy a kiállított számlán a kisadózó vállalkozásnak kötelező feltüntetnie azt, hogy „Kisadózó”. A megrendelő kérésére a „Kisadózó” szövegrész egyébként idegen nyelven is feltüntethető a számlán.

A Katv. szerint az adó alanya lehet

  • az egyéni vállalkozó;
  • az egyéni cég;
  • a kizárólag magánszemély taggal rendelkező betéti társaság;
  • a kizárólag magánszemély taggal rendelkező közkereseti társaság,

amennyiben a törvényben megjelölt feltételeknek megfelelnek.

Az adatszolgáltatás benyújtásának módja

Az adatszolgáltatás csak elektronikus úton teljesíthető.

A 2015. év vonatkozásában a 15K102-es nyomtatványt kell kitölteni, amely a NAV honlapján (www.nav.gov.hu) megtalálható és letölthető.

A 15K102A résznyomtatványból (Főlap) adatszolgáltatónként egyet, a 15K102M résznyomtatványból annyi lapot szükséges kitölteni, ahány kisadózó vállalkozásról szoAlgáltat adatot a kötelezett.

Az adatszolgáltatást csak ügyfélkapus regisztrációval rendelkező adózó és az állami adó- és vámhatósághoz az „EGYKE” adatlapon bejelentett képviselője nyújthatja be.

A jogutód nélkül megszűnő adózó, ha e tevékenységét megszünteti, adatszolgáltatási kötelezettségét az éves elszámolású adókról benyújtott soron kívüli bevallással egyidejűleg teljesíthette.


A soron kívüli adatszolgáltatást a soron kívüli bevallási kötelezettséget kiváltó eseményt követő 30 napon belül kell benyújtani.  Abban az esetben, ha a soron kívüli bevallás benyújtásának határideje túlnyúlik az adatszolgáltatási határidőn, úgy a 2015. évre vonatkozó adatszolgáltatást – függetlenül a megszűnés időpontjától – az adatszolgáltatási határidőig teljesíteni kell.

Jogutódlással történő megszűnés esetén a jogutód kötelezettsége teljesíteni a jogelőd által nem teljesített kötelezettségeket (adatszolgáltatást). Ilyen esetben az adatszolgáltatásnak tartalmaznia kell a jogelőd adószámát is, ha az adatszolgáltató a jogelőd kötelezettségét is teljesíti.

 

Forrás: adozona.hu

Kapcsolódó anyagok: