Kik dolgozhatnak idén augusztus 20-án?

Szerző: Sörös Dávid | 2017. augusztus 15.

Idén augusztus 20-a vasárnapra esik. A vasárnapra vagy a munkaszüneti napra vonatkozó munkajogi szabályok érvényesek?

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) a vasárnapi és a munkaszüneti napi munkavégzést korlátokhoz köti. Míg azonban a vasárnapi munkavégzés tilalmához több, a munkaszüneti napi munkavégzés tilalmához kevesebb kivétel tartozik.

A törvényben meghatározott munkaszüneti napra rendes munkaidő akkor osztható be, ha a munkavállaló foglalkoztatása a rendeltetése folytán e napon is működő munkáltatónál vagy munkakörben, az idényjellegű, a megszakítás nélküli, társadalmi közszükségletet kielégítő, vagy külföldre történő szolgáltatás nyújtásához – a szolgáltatás jellegéből eredően – e napon szükséges munkavégzés esetén vagy külföldön történő munkavégzés során történik.

A munkáltató vagy a munkakör pedig akkor minősül munkaszüneti napon is rendeltetése folytán működőnek, ha a tevékenység igénybevételére a munkaszüneti naphoz közvetlenül kapcsolódó, helyben kialakult vagy általánosan elfogadott társadalmi szokásból eredő igény (például strand, étterem) alapján, vagy baleset, elemi csapás, súlyos kár, továbbá az egészséget vagy a környezetet fenyegető veszély megelőzése vagy elhárítása (például autómentő), továbbá a vagyonvédelem érdekében (például biztonsági őr alkalmazása) kerül sor.

Fontos, hogy amennyiben a munkaszüneti nap vasárnapra esik (mint például idén augusztus 20.), továbbá húsvét- és a pünkösdvasárnap esetén a munkaidő-beosztásra nem a vasárnapra, hanem a munkaszüneti napra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

 

A fentiekből látható, hogy önmagában az, hogy a munkavállalók vállalják a munkavégzést, nem teszi lehetővé a foglalkoztatást. Ha a gépek szállítása nem kapcsolódik a munkaszüneti naphoz (vagy közszükséglethez), idényjellegű tevékenységhez, illetve a tevékenység nem megszakítás nélküli, abban az esetben nehezen fog jogszerű indokot találni.

 

Ha megfelelő jogalapot talál, a foglalkoztatás egyebekben történhet egyszerűsített foglalkoztatás keretében úgy, hogy minden naptári napot be kell jelenteni. Ebben az esetben a munkaszüneti napi munkavégzésért a munkabéren felül 100 százalék bérpótlék is jár.

 

Forrás: adozona.hu