Üdvözöljük a

Kiküldetési költségek adózása és elszámolása | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Kiküldetési költségek adózása és elszámolása

Szerző: Szücs Krisztina | 2014. július 23.

Kell-e adózni a dolgozók szállásköltsége és étkeztetése után belföldi kiküldetés esetén?

Belföldi kiküldetésről akkor beszélünk, ha a munkáltató dolgozóját munkavégzési céllal más helyre küldi, mint ami a munkaszerződésben a munkavégzés helyeként rögzítésre került. Ezt dokumentálja az úgynevezett (külföldi vagy belföldi) „kiküldetési rendelvény”, amelyen minden, a kiküldetéssel kapcsolatosan felmerült költséget lehet és kell elszámolni.

 

Ezek a költségek a következők:

• utazási költségek;

• napidíj;

• szállásköltség;

• egyéb dologi költségek.

 

Fontos tudnivalók az elszámolható költségekkel kapcsolatosan:

 

Utazási költségek

• Itt kell elszámolni a saját gépkocsi használat esetén adott költségtérítést, amely adómentes mértéke kilométerenként 9 forint + a NAV norma szerinti üzemanyagár.

• Az elszámolás bizonylata az kiküldetési rendelvény.

• A 9 forint/kilométer + NAV norma szerinti üzemanyag feletti kifizetés adókötelezettség alá esik a kiküldött egyéb bevételének számít, amiből szja-előleget kell levonni.

 

A napidíj  munkaviszonyos jövedelem, az étkeztetés üzleti reprezentáció, ajándék.

• A kiküldetés alatti élelmezési költségek fedezetére szolgál.

• Elszámolható az étkezés bizonylataival vagy költségátalányként.

• Legalább 500 forint költségátalányt kell fizetni a kiküldöttnek, ha a távollét időtartama eléri a 6 órát.

• A hónap folyamán elszámolt 500 forint feletti napidíj összege szintén adóköteles ellátás a kiküldött egyéb bevételeként, szja-előleget kell belőle levonni.

• Amennyiben a szállodaszámla tartalmazza a kötelező reggeli árát is, a napidíj összegét 20 százalékkal csökkenteni kell.

 

Szállás- és dologi költségek

• Csak számlával számolhatók el.

 

A kiküldetési rendelvénnyel kapcsolatos előírások a következők:

• Nyomtatványboltokban kapható nyomtatvány. (Szigorú számadású nyomtatvány, amennyiben rajta nagyobb érték kerül elszámolásra, mint a nyomtatvány értéke.)

• A kifizetőnek két példányban kell kiállítania.

• Fel kell rajta tüntetni:

a,  a magánszemély nevét, adóazonosító jelét,

b, a gépjármű gyártmányának, típusának megnevezését és forgalmi rendszámát, amelyre vonatkozóan utazási költségtérítést számol el a kiküldött,

c, a hivatali, üzleti utazás célját, időtartamát,

d, útvonalát, a futásteljesítményt

e, az utazás költségtérítését, valamint annak kiszámításához szükséges adatokat (üzemanyag fogyasztási norma, üzemanyagár);

f, élelmezési költséget (azaz napidíjat).

• Az eredeti példány a kifizetőé (azaz a cégé, aki kiküldi a magánszemélyt).

• A másolat a kiküldötté, amit (5+2) évig meg kell őriznie.

 

Kiküldetés elszámolható a munkavállalón kívül a megbízásos jogviszony, a tagi jogviszony (azaz tulajdonos, részvényes), vagy bármely más okból (például gazdasági társaság tisztségviselőjeként) felmerült hivatali, üzleti utazás esetében is.

 

Amennyiben, a kiküldött a saját tulajdonában álló gépkocsijával kapcsolatosan költséget számol el, vagy az adóbevallásában költséget kíván elszámolni, akkor cégautó-adó fizetési kötelezettsége is keletkezik. Ha a kiküldő csak a 9 forint/kilométer + NAV norma szerinti üzemanyag-fogyasztás összegét téríti meg a kiküldött számára, és megfelelő bizonylattal számol el, akkor nem keletkezik adófizetési kötelezettség.

 

A jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni a magánszemélynek adott olyan összeget (utalvány értékét) – ideértve hivatali, üzleti utazás esetén az utazásra, a szállás díjára, a külföldi kiküldetés esetén az utazásra, a szállás díjára szolgáló összeget is –, amellyel szemben a magánszemély a juttató részére közvetlenül köteles bizonylattal elszámolni, vagy – ha a kiadást a magánszemély előlegezi meg – ezt a juttató utólag, bizonylattal történő elszámolás alapján a magánszemélynek megtéríti. 

 

Lényegében ugyanez a helyzet a munkásszálláson vagy szolgálati lakásban történő elhelyezés esetén.  Az Szja. törvény 1. számú mellékletének 8.6. alpontja f) pontja értelmében adómentes a szolgálati lakásban, munkásszálláson történő elhelyezés. E rendelkezés alkalmazásában munkásszállás a kifizető tulajdonát képező vagy általa bérelt olyan szálláshely, amely lakóhelyiségenként egynél több, a kifizetővel munkaviszonyban lévő olyan magánszemély elhelyezésére szolgál, akinek nincs lakóhelye azon a településen, ahol munkahelye van. Nem tekinthető viszont munkásszállásnak az a szálláshely, ahol a kifizető olyan magánszemélyt, illetve ennek hozzátartozóját szállásolja el, akivel a társasági adóról szóló törvény szerinti kapcsolt vállalkozásnak minősülő esetekben meghatározott kapcsolat áll fenn.

 

Forrás: adozona.hu