Üdvözöljük a

Kisadók tételes adójának választásával kapcsolatos változás | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Kisadók tételes adójának választásával kapcsolatos változás

Szerző: Szücs Krisztina | 2013. május 3.

Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Mód. tv.) módosította a kisadózó vállalkozások tételes adójáról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (továbbiakban: Katv.) 4.§-ának (4) bekezdését 2013. április 21-ei hatállyal.

A Mód.tv. szerint a  Katv. 4.§ 4.bekezdésének a) és b) pontjai hatályon kívül kerültek 2013. április 21-étől, így a tételes adó hatálya alá bejelentkezhetnek ezen időponttól a TEÁOR 2008 szerint

a) 66.22 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység
b) 66.29 Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége

besorolású tevékenységet folytatók is.

 

Az adóalanyiság választása esetére rendszeresített nyomtatványok a 13T101/E és a 13T201T. A 13T101/E nyomtatványon az az egyéni vállalkozó teheti meg bejelentését, aki az egyéni vállalkozói nyilvántartásban szerepel az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény alapján. Az adóalanyiság választására jogosult Bt-nek és Kkt-nek és egyéni cégnek a 12T201T nyomtatványon kell bejelentését megtennie.

 

Már működő adózók esetében az adóalanyiság a választás bejelentését követő hónap első napjával jön létre.

 

A tevékenységét évközben kezdő vállalkozás bejelentését az állami adóhatósághoz való bejelentkezéssel egyidejűleg teljesítheti. Ez utóbbi esetben az adóalanyiság a vállalkozás nyilvántartásba vételének napjával jön létre.

 

Forrás: NAV