Üdvözöljük a

Kötelező a pszicho szociális kockázatfelmérés | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Kötelező a pszicho szociális kockázatfelmérés

Szerző: Varga Erika | 2015. november 3.

A munkahelyi stressz hatással van a szervezet működőképességére, hiszen megnövekedhetnek az egészségügyi költségek, miközben csökken a dolgozók elköteleződése és teljesítménye. Érdemes hát ezzel foglalni, annál is inkább, mert a munkáltató kötelessége a pszicho szociális kockázatok felmérése és csökkentése, melyhez külsős szolgáltatót igénybe vehet.

Az Uniós irányelveknek megfelelően a hazai joggyakorlatban 2008-ban emelték a törvényi szabályozás szintjére a munkahelyi stresszt az 1993. évi XCIII. törvény módosításával, amely a pszicho szociális kockázati tényezők kezelésének munkáltatói feladataira vonatkozik.

A "stressz törvényként" is emlegetett jogszabály-módosítás megszabja, hogy a munkáltató kötelessége a pszicho szociális kockázatok felmérése és csökkentése, melyhez külsős szolgáltatót igénybe vehet.

A törvény alapján a munkáltatónak a kockázatértékeléskor vizsgálni kell a munkahelyi stressz jelenlétét, annak kiváltó okait, és minden lehetséges módon törekednie kell a káros stresszt okozó, tartós hatások elkerülésére.
Néhány éves átmeneti időszak után, melynek során a törvény alkalmazását kutatásokkal is figyelemmel kísérték, 2011-ben a CXCI törvény 175. § (1) bekezdése módosította a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) 54. § (3) bekezdését a kockázatértékeléssel kapcsolatban. Ennek értelmében a munkáltató a kockázatértékelést és a megelőző intézkedések meghatározását a tevékenység megkezdése előtt, azt követően indokolt esetben, de legalább háromévente köteles elvégezni.

Bár a munkavédelemről szóló törvény egyértelműen megfogalmazza, hogy a pszicho szociális kockázatok értékelése a munkáltató feladata, ugyanakkor gyakorlati útmutatást, kötelező vizsgálati paramétereket, módszereket nem javasol a kötelezettség elvégzéséhez- ehhez külsős szolgáltatót kérhet fel a munkáltató.

"A munkavédelmi bírság összege 50 ezer forinttól 10 millió forintig terjedhet, attól függően, hogy hány munkavállaló érintett és hogy egyedi esetről, avagy visszaeső szabálysértésről van-e szó."

A munkavédelemről szóló törvény szerint: "Pszicho szociális kockázatnak minősül a munkavállalót a munkahelyén érő azon hatások (konfliktusok, munkaszervezés, munkarend, foglalkoztatási jogviszony bizonytalansága stb.) összessége, amelyek befolyásolják az e hatásokra adott válaszreakciót, illetőleg ezzel összefüggésben stressz, munkabaleset, lelki eredetű szervi (pszichoszomatikus) megbetegedés következhet be."

A gyakorlat azt mutatja, hogy hazánkban a munkáltatók, a munkavállalók, illetve társadalom közgondolkodásába még kevésbé épült be a munkahelyi stressz témaköre, egy egyelőre fel nem ismert problémakörről van szó, amelyet ráadásul számos tévhit is övez. A stressz ugyanis nem betegség, hiszen a stresszhez vezető kihívások önmagukban szükségesek a testi, lelki fejlődéshez. Ha valakire nyomás nehezedik, az akár még javíthatja is a teljesítményét, és a kihívást jelentő célok elérése sikerélményt, elégedettségérzést nyújt.

Rombol a káros stressz

A túl sok követelmény és a túl nagy a nyomás azonban káros stresszhez vezet. A munkával összefüggésben akkor jelentkezik stressz, amikor a munkakörnyezet követelményei meghaladják a munkavállaló azon képességét, hogy e követelményeket teljesítse, vagy kezelje. Bármely ágazatban, bármilyen méretű szervezetben, lényegében bárkit érinthet a munkahelyi stressz, ami káros következményekkel jár mind a munkavállaló, mind a szervezet számára.

Főként a tartós stressz az, ami különböző problémákat okoz, ami a munkavállaló számára a következőkben nyilvánulhat meg:

 • magatartási zavarok, például ingerlékenység, fokozott dohányzás, alkoholfogyasztás, alacsony munkateljesítmény, stb.
 • pszichológiai hatások, például depresszió, agresszió, zavartság, figyelmetlenség, stb.
 • fizikai panaszok, tünetek, például vérnyomás-emelkedés, fejfájás, stb.
 • pszichoszomatikus megbetegedések, például emésztőrendszeri, szív-érrendszeri megbetegedések, stb.

  Tartós stresszt okozhat például a munkahelyi bizonytalanság, az értékvesztés, a képességgel arányban nem álló munkahelyi, társadalmi, családi elvárások, a konfliktusos kapcsolatok a munkatársakkal, vagy a főnökkel, illetve a túlzott munkateher. Problémák forrása lehet továbbá az is, hogy mennyi beleszólása van a munkavállalónak abba, hogy miként végzi a munkáját, érti-e pontosan a feladatait, részesül-e a kollégák és a vezetők részéről kellő támogatásban, vagy hogy kapott-e képzést a feladatok ellátásához, stb.

  A munkáltatók számára jelzésértékű lehet, ha a szervezetben nagymértékű a fluktuáció, megnövekednek a késések, távollétek; megszaporodik a határidők csúszása, be nem tartása; fegyelmi problémák, agresszív megnyilvánulások, balesetek, tévedések tapasztalhatók; visszaesik a munkateljesítmény, vagy éppen a foglalkozás-egészségügyi szolgálat az időszakos alkalmassági vizsgálatok keretében a korai panaszok, tünetek halmozódását észleli. A munkahelyi stressz tehát hatással van a szervezet működőképességére is, hiszen megnövekedhetnek az egészségügyi költségek, miközben csökken a dolgozók elköteleződése és teljesítménye.

  Annak ellenére, hogy a munkahelyi stressz kezelése a munkáltatók elemi érdeke is, a gyakorlat mégis azt mutatja, hogy nem saját belátásuk alapján, hanem a törvényi előírásoknak való megfelelés érdekében fordítanak fokozott figyelmet a pszicho szociális kockázati tényezők kezelésére.

  Borsos is lehet a munkavédelmi bírság

  A munkavédelemről szóló törvény alapján a munkavédelmi hatóság munkavédelmi bírságot szabhat ki azokra a munkáltatókra, akik elmulasztják kötelezettségüket, veszélyeztetik munkavállalóik egészségét és mellőzik a biztonságos munkavégzésre vonatkozó követelmények teljesítését. A munkavédelmi bírság összege 50 ezer forinttól 10 millió forintig terjedhet, attól függően, hogy hány munkavállaló érintett és hogy egyedi esetről, avagy visszaeső szabálysértésről van-e szó.
  A szervezetek egy részét azonban nem csupán a bírságolástól való félelem motiválja a jogkövető magatartásra. A munkáltatók jelentős része a szervezet jó hírének megőrzése érdekében fordít figyelmet a munkavédelmi intézkedések maradéktalan betartására. A munkavédelmi bírságolásról szóló határozatok publikusak, bárki által hozzáférhetők a felügyeleti szervek honlapján, így a bírságolás jelentős presztízsveszteséget okoz a szervezetek számára.


A munkáltatók a jogszabályi kötelezettségük betartása érdekében közreműködőként igénybe veheti a munkavállalók képviselőit, a foglalkozás-egészségügyi szolgálatot, a kockázatbecsléshez a munka- egészségügyi szaktevékenység végzésére jogosult szakértőket. Ugyanakkor kevésbé ismert a munkáltatók számára, hogy a pszicho szociális stressz csökkentése érdekében szükséges munkáltatói intézkedés jellege, eszköztára eltér a már ismert munkavédelmi intézkedésekétől. A megelőzésben kiemelt jelentősége van a munkahelyi egészséget előmozdító egészségfejlesztő tevékenységnek, a konfliktuskezelő, stressz kezelő tréningeknek, felvilágosító anyagoknak is, továbbá szerepet kap a helyes munkaszervezés, az oktatás, a megfelelő irányítás, szerepek és feladatkörök világos meghatározása, a munkavállalók (pl. szociális) támogatása, ösztönzése, stb.

"A munkáltató köteles pszicho szociális kockázat felmérést végeztetni legalább három évente!"

Tanácsunk, hogy ne mulassza el elvégeztetni a kötelező pszicho szociális vizsgálatot ön sem mint Munkáltató, mert az ellenőrzések minden iparágra kiterjednek.

 

forrás: hrportal.hu