Kovászna megyében pályázatokat nyertek fa- és textilipari klaszterek

Szerző: Obradović Ena | 2014. június 16.

Mind a faiparban érdekelt Pro Wood, mind a könnyűiparban működő Transylvania Textil & Fashion regionális klaszter pályázatot nyert az ágazati operatív program keretében. A versenyképesség növelését célzó, egyenként mintegy 200 ezer eurós projekteket tegnap mutatták be a sajtónak.

A faipar különböző szereplőit, elsősorban a kis- és középvállalkozásokat (kkv), de több szervezetet és a brassói szakegyetemet is tömörítő Pro Wood klaszter tizenkét tagja írta alá a projektet, amelynek célja az ágazatban dolgozó kkv-k beillesztése hazai és nemzetközi értékláncokba. Kádár Rezső projektfelelős szerint a 18 hónapos futamidejű terv elsősorban klasztermenedzsment-tevékenységeket, szak- és menedzsmentképzést, gazdasági rendezvényeken való részvételt, a tagok termékeinek marketingjét, közös márkanév kialakítását végzi majd, de olyan kutatási csoport létrehozását is tervezik, amely az egyetem és a termelőegységek közötti szorosabb együttműködést segíti. A tevékenységek azt eredményezik, hogy a háromszéki faipari cégeket tömörítő KO-FA Egye­sület – mint a klasztermenedzsment intézménye – jelentősen megerősö­dik, új tagokat sikerül toborozni, s így olyan beszállító rendszert kialakítani, amely a faipar összes szereplőjét az erdőgazdálkodástól a késztermék-előállításig integrálni tudja. Ezt közös marketingpolitikával lehet erősíteni, de főként a faiparban dolgozó vállalkozások hozzáállásán kívánnak változtatni. Ma ugyanis nem csupán a nyersanyag folyamatos beszerzése a gond, hanem az is, hogy a szakmában általában kész megrendelések alapján dolgoznak, amit a nagybani kereskedőkkel kötnek. Márpedig szükség lenne saját termékek, miért ne, saját márkák kialakítására, azok közvetlen értékesítésére – érvelt a szakember. Fontos elem a szakképzés, az újrainduló hároméves szakoktatás mellett (a Kós Károly Szakközépiskolában ősztől hirdetnek faipari osztályt) a felnőttoktatásra is hangsúlyt fektetnek. Első szakaszban az igényeket mérik fel, ennek alapján szervezik és finanszírozzák a képzést.


A másik, 198 600 eurós tervet DE-MA-CO névre keresztelték, ami a fejlesztés-menedzsment-együttműködés szavak román (vagy angol) kezdőbetűi­ből alakult ki. A cél itt is a vállalkozások beszállítói hálózatokba vagy klaszterekbe való beépülésének támogatása. Mindezt tanácsadói szolgáltatásokkal, marketingtevékenységgel, képzéssel, tapasztalatcserék szervezésével, beszerzési tevékenységekkel kívánják elérni – mondta Bogyó Mirela klasztermenedzser, aki azt is közölte, hogy a célkitűzéseket összesen 43 tevékenység révén valósítják meg. A tizenkét Kovászna, Hargita és Brassó megyei textilipari kkv-t, két egyetemet és egy szakközépiskolát magában foglaló klaszter vezetője eredményként az export 20, a termelékenység 15 százalékos növekedését várja, de szeretnék elérni legalább öt kkv bevonását a klaszterbe.


Mindkét projekt fontos része a környezetvédelmi elem, amelyet a hulladékanyagok hatékony felhasználásával kívánnak elérni – összegezett Vajda Lajos. Az Asimcov igazgatója fontosnak tartja, hogy mind az egyes klasztereken belül, mind a klaszterek közötti együttműködési háló új lehetőségeket tárjon fel a gazdasági szereplők, de a részt vevő oktatási és kutatási intézmények, szervezetek részére. Egyben bejelentette, hogy 18 klaszter megalapította a Középrégió Klasztereinek Kon­zorciumát. A szervezetek a turizmusban és egészségturizmusban, az erdőgazdálkodásban, fa- és bútoriparban, a mezőgazdaságban, a zöld energiában, az iparban, illetve az innovációban (IT és távközlés) érdekeltek.