Közcélú foglalkoztatottak személyi jövedelemadó bevallása

Szerző: Sörös Dávid | 2014. január 22.
A munkaképes, de a munkaerőpiacról kiszorult személyek munkaerőpiacra történő visszatérésének lehetőségét teremti meg a közcélú foglalkoztatás keretében történő foglakoztatás, melynek lényege, hogy a munkavállaló segély helyett munkabért kap.

Közfoglalkoztatott az a 16.életévet betöltött álláskeresőnek minősülő személy, akit közfeladatot ellátó szervezetek (pl. helyi önkormányzat, költségvetési intézmény, egyház, közhasznú szervezet) közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatnak.

 

A közfoglalkoztatási jogviszonyból származó jövedelem azonosan a munkaviszonyból származóval nem önálló tevékenységből származó adóköteles jövedelemnek minősül, melyről a közfoglalkoztatott magánszemély személyi jövedelemadó bevallásában köteles számot adni. Ennek benyújtási határideje: 2014. május 20. Ezt akötelezettséget abbanaz esetben is teljesíteni kell, ha adófizetési kötelezettsége nem keletkezett az adózónak.

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ha a közfoglalkoztatott magánszemélynek és a munkaviszonyban állónak más jövedelme nem volt, vagy volt, de megfelel a törvényi feltételeknek, akkor a bevallásának elkészítésére felkérheti az állami adóhatóságot. Ehhez nem kell mást tennie, mint 2014. február 17-éig az egyszerűsített bevallás választására szolgáló 1353NY jelű nyilatkozatot ki kell töltenie és el kell juttatnia a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz.

 

Forrás: NAV