Üdvözöljük a

Közeleg a feltöltési kötelezettség teljesítésének határideje | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Közeleg a feltöltési kötelezettség teljesítésének határideje

Szerző: Sörös Dávid | 2015. december 10.

A feltöltési (adóelőleg-kiegészítési) kötelezettség teljesítésének határideje: 2015. december 21-e. A határidő betartására érdemes fokozott figyelmet fordítani, ugyanis az adóelőleg- kiegészítési kötelezettség elmulasztását az adóhatóság mulasztási bírság kiszabásával szankcionálja.

A határidő betartására érdemes fokozott figyelmet fordítani, ugyanis az adóelőleg- kiegészítési kötelezettség elmulasztását az adóhatóság mulasztási bírság kiszabásával szankcionálja: amennyiben az adózó esedékességig az adóévi várható adó összegét nem fizette meg legalább 90%-os mértékben, a befizetett előleg és az adó 90%-ának különbözete után 20%-ig terjedő mulasztási bírságot fizet.

 

Az adóelőleg-kiegészítési kötelezettséggel különösen az alábbi adózói kör érintett:

  • a társasági adóalanyok közül feltöltési kötelezettség terheli a kettős könyvvitelt vezető belföldi illetőségű adózót és a külföldi vállalkozót, amelynek az adóévet megelőző adóévben az éves szinten számított árbevétele meghaladta a 100 millió forintot.

Nem kell ugyanakkor e kötelezettségét teljesítenie az 1996. évi LXXXI. tv. 26. § (11) bekezdésében meghatározott adóalanyoknak, például: az adózónak megszűnésekor, valamint, ha adóbevallást a cégbejegyzési eljárás befejezése miatt ad be, a közhasznú nonprofit gazdasági társaságnak, a vízitársulatnak, az alapítványnak, a közalapítványnak, az egyesületnek, a köztestületnek, az egyházi jogi személynek, a lakásszövetkezetnek, a szociális szövetkezetnek és az iskolaszövetkezetnek stb.;

  • az egyszerűsített vállalkozói adó valamennyi alanya;
  • az innovációs járulék fizetésére kötelezettek (vagyis a belföldi székhelyű, a számvitelről szóló törvény hatálya alá tartozó gazdasági társaságok, kivéve a 2004. évi XXXIV. tv. – ún. Kkv. tv. - 3. § (2) és (3) bekezdése szerint mikro-vagy kisvállalkozásnak minősülő gazdasági társaság, a cégbejegyzés évében a jogelőd nélkül alapított gazdasági társaság és annak előtársasága,a közhasznú nonprofit gazdasági társaság, a járulékfizetésre kötelezett, de felszámolási vagy kényszertörlési eljárás alatt álló gazdasági társaság);
  • a reklámadóalany adózók.

 

Az adóelőleget valamennyi esetben az adóévi várható, éves fizetendő adó összegére kell kiegészíteni.

 

Fontos információ a feltöltésre kötelezettek számára, hogy az átutalási megbízás aláírásával az adó még nem minősül megfizetettnek, az adóelőleg kiegészítési kötelezettség azon a napon tekinthető teljesítettnek, amikor az adózó belföldi fizetési számláját az azt vezető pénzforgalmi szolgáltató megterhelte. A mulasztás szankcionálásának elkerülése érdekében felhívjuk az érintettek szíves figyelmét arra, hogy az adóelőleg kiegészítés összegének átutalásáról célszerű időben intézkedni, annak érdekében, hogy a befizetés összegével az adózó folyószámláját a számlavezető pénzintézet legkésőbb 2015. december 21-én megterhelje! Célszerű fokozott figyelmet fordítani arra is, hogy a befizetés biztosan a megfelelő adónemre (adónem számlaszámára) történjen meg. 

 

Forrás: NAV