Közhasznú minősítés a tét!

Szerző: Sörös Dávid | 2014. május 27.

A 2012. előtt nyilvántartásba vett közhasznú szervezeteknek valóban a lét a tét, hiszen a 2014. május 31-i véghatáridőig kezdeményezhetik a Civil törvény szerinti közhasznú szervezetkénti újbóli nyilvántartásba vételüket. 

A civil szervezeteknek nemcsak azért fontos a május 31-i határidő, mert eddig az időpontig kell az Országos Bírói Hivatalnak megküldeniük éves beszámolójukat, közhasznúsági mellékleteiket. A 2012. előtt nyilvántartásba vett közhasznú szervezeteknek valóban a lét a tét, hiszen a 2014. május 31-i véghatáridőig kezdeményezhetik a Civil törvény szerinti közhasznú szervezetkénti újbóli nyilvántartásba vételüket. A határidőt elmulasztó szervezetek elveszítik közhasznú minősítésüket és az ezzel járó kedvezményeket. Május 31-én ezzel együtt több határidőre is figyelniük kell a civileknek.

 

A kettős határidővel kapcsolatban a legfontosabb tudnivaló, hogy míg a beszámolókat és a közhasznúsági mellékletet továbbra is az eddig megszokott módon az Országos Bírói Hivatalnak (OBH) kell küldeni, a nyilvántartásba vételi kérelmet viszont ahhoz  a Törvényszékhez, ahol a szervezetet nyilvántartásba vették.

 

Abban nincs újdonság, hogy a civil szervezeteknek minden év május 31-ig kell megküldeniük az előző évről szóló, a jogosult szerv által jóváhagyott beszámolójukat az Országos Bírósági Hivatalnak, a közhasznú tevékenységet folytató civil szervezeteknek a közhasznúsági melléklettel együtt. Az OBH az eredeti dokumentumot vagy annak hitelesített másolatát letétbe helyezi és honlapján, a „Civil szervezetek és alapítványok névjegyzéke” megjelölés alatt közzéteszi.

 

Május 31-e idén szombatra esik, így a határidő június 2-án jár le.

 

A fent megjelölt kötelezettségek a Magyarországon - bíróság által - nyilvántartásba vett civil szervezeteket terhelik. Ilyennek minősül az egyesület, valamint az alapítvány. Egyesületi formában működhetnek például a szövetségek, szakszervezetek, sportegyesületek vagy a polgárőr szervezetek - hívja fel  a figyelmet  az OBH.

 

Amennyiben a civil szervezetnek van jogi személyiségű szervezeti egysége, a Civil törvény módosuló szabályai szerint, az is köteles beszámolót készíteni.

 

Az OBH tájékoztatója azt is kiemeli, hogy az OBH kizárólag azon beszámolók őrzését és kezelését végezheti, amelyek esetében a beküldő szervezet azonosítható.

 

 

Így tartható meg a közhasznú jogállás

 

A 2012. január 1-je előtt közhasznúnak, vagy kiemelkedően közhasznúnak minősített szervezetek azonban 2014. május 31-ig kezdeményezhetik a Civil törvény szerinti közhasznú szervezetkénti nyilvántartásba vételüket a nyilvántartásba vevő törvényszéknél. Ez azért fontos, mert a határidő lejárta után már csak ezek a szervezetek jogosultak a közhasznú megjelölés használatára, és az ehhez kapcsolódó kedvezmények igénybevételére.

 

Ha a szervezet létesítő okirata a Civil törvényben előírtaknak megfelel, a civil szervezetek letétbe helyezett számviteli beszámolóját a bíróság hivatalból megvizsgálja a Civil törvény szerinti feltételeknek való megfelelést és állapítja meg közhasznú jogállást.

 

 

Elszámolás az 1 százalékok felhasználásáról

A személyi jövedelemadó adózó rendelkezése szerint felajánlott összegek felhasználásáról a civil szervezeteket beszámolási kötelezettség terheli.

 

A civil szervezeteknek a NAV oldaláról letölthető „12KOZ Közlemény az adózó rendelkezése szerinti a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásról” elnevezésű adatlapot kitöltve, kizárólag elektronikus úton nyújtja be a NAV részére az Ügyfélkapun keresztül.

Azok a kedvezményezettek, amelyeknek saját honlapjuk van, az 1% felhasználásáról szóló közleményüket a honlapjukon is kötelesek feltüntetni legkésőbb május 31-éig (idén június 2-áig) , és azt onnan 1 évig nem távolíthatják el.

 

 

Társasági adó bevallás

 

A Tao-törvény hatályos rendelkezései szerint a civil szervezetek is a társasági adó alanyai, függetlenül attól, hogy az adott adóévben vállalkozási tevékenységet végeznek-e vagy sem.

Az Art. egyszerűsített eljárásként lehetővé teszi, hogy az alapítvány, a közalapítvány, az egyesület, a köztestület, az egyház, a lakásszövetkezet a társasági adóbevallás helyett, bevallást helyettesítő nyomtatványon nyilatkozzon feltéve, hogy az adóévben vállalkozási tevékenységből származó bevételt nem ér el, vagy e tevékenységéhez kapcsolódóan költséget, ráfordítást nem számol el.

 

 

Adatszolgáltatás a KSH-nak

 

A civil szervezetek 2014-től kezdődően a Központi Statisztikai Hivatal felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettségüket kizárólag az ELEKTRÁ-n (elektronikus adatgyűjtési rendszer) keresztül teljesíthetik. Ez azt jelenti, hogy idén a 2013. évről a KSH adatszolgáltatásokat már csak eletronikusan lehet és kell benyújtani

 

Forrás: ado.hu