Üdvözöljük a

Magánszemély hitelének elengedése az szja-ban | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Magánszemély hitelének elengedése az szja-ban

Szerző: Sörös Dávid | 2013. május 15.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 4.§-ának (2) bekezdése értelmében bevételnek tekintendő a magánszemély által bármely jogcímen és bármely formában - pénzben vagy nem pénzben - mástól megszerzett vagyoni érték. Nem pénzben megszerzett bevételnek minősül például, ha a magánszemély tartozását elengedik. A személyi jövedelemadóról szóló bevallás kitöltésekor tehát erre is gondolni kell!

Általában jelentős adóteherrel kell számolniuk azoknak a magánszemélyeknek, akiknek a hitelét elengedi a bankjuk. Ez tartozás elengedése, vagyis a magánszemélynél bevételnek tekintendő. Az összeget a bank jelenti az adóhatóság felé és a magánszemélynek igazolást ad róla.

 

Felmerülhet a kérdés, miért nem vállalja át a bank a fizetendő adóterhet? Ez azért valósítható meg, mert az átvállalt adóteher is a magánszemély jövedelme lenne (átvállalt tartozás).

 

Az elengedett tartozást terhelő adókötelezettség szükségessé teszi, hogy az adós magánszemély magasabb áron értékesítse az ingatlanát annak érdekében, hogy kisebb összegű tartozást vállaljon át tőle a bank, ami után meg kell fizetni a személyi jövedelemadót. Nem érdekelt a magánszemély abban, hogy alacsonyabb áron, - például egy rokonnak – adja el az ingatlant, arra gondolva, hogy a bank úgyis elengedi a fennmaradó tartozást. Az ingatlan eladás ellenértékéből az értéknövekményből származó bevétel után is ki kell fizetni a szja-t.

 

Az elengedett tartozás összege a magánszemély egyéb összevonandó jövedelmének minősül, ami után meg kell fizetni a 16 százalékos személyi jövedelemadót. A banktól kapott igazoláson általában erre felhívják az ügyfél figyelmét, tehát számítania kellett rá.

 

Az elengedett tartozás után 27 százalékos egészségügyi hozzájárulást (eho) is kell fizetni. Ez alapesetben a kifizetőt terheli. (Láttam már olyan igazolást, ahol ezt a bank vállalta.) Ha viszont a kifizető nem köteles megállapítani adót a jövedelem után, akkor a jövedelmet szerző magánszemélynek kell a 27 százalékos ehot is megfizetnie. Ha a magánszemélynek kell megfizetnie az egészségügyi hozzájárulást, akkor annak összegével csökkentheti az elengedett tartozás összegét, és csak a különbözet után kell megfizetnie az adót.

 

Szerencsére mentes az ajándékozási illeték alól az olyan ajándék megszerzése, amely után az ajándékozót vagy a megajándékozottat személyi jövedelemadó, társadalombiztosítási járulék vagy egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség terheli.

 

Ugyanakkor adómentes a személyi jövedelemadóról szóló törvény 1. számú mellékletének 7.15. pontja szerint az elengedett követelés akkor, ha az

a) a fogyasztóvédelemről szóló törvényben meghatározott közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, valamint a hitelintézet, pénzügyi vállalkozás által - az azonos helyzetben lévőket egyenlő elbánásban részesítő elv betartásával - részben vagy egészben elengedett követelés (akkor is, ha az elengedés egyezség keretében történik), feltéve, hogy a magánszemély kötelezett (adós) és a vele közös háztartásban élő hozzátartozójának egy főre eső jövedelme - a kötelezett nyilatkozata alapján, a nyilatkozattétel hónapját megelőző három hónap átlagában - nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegének kétszeresét;

b) hitelintézet, befektetési szolgáltató, pénzügyi vállalkozás pénzügyi szolgáltatásból, kiegészítő pénzügyi szolgáltatásból, befektetési szolgáltatásból vagy azt kiegészítő szolgáltatásból származó 10 000 forintot meg nem haladó követelése, feltéve, hogy az elengedéssel a hitelintézetnek, befektetési szolgáltatónak, pénzügyi vállalkozásnak az adott szolgáltatásból származó követelése a magánszeméllyel szemben végérvényesen megszűnik.

 

Az öregségi nyugdíjminimum havi összege 28 500 forint, vagyis az egy főre jutó jövedelem felső határa az adómentességhez , 2*28.500= 57.000 forint. (Megjegyzem, hogy ez a jelenlegi szabályozás! A bevalláshoz nézzék meg a 2012. évi rendelkezést, főleg a mérték tekintetében!)

 

Forrás: adoforum.hu