Megváltozott munkaképességűek: módosult néhány szabály

Szerző: Varga Erika | 2014. február 18.

A leglényegesebb változások az ellátáshoz való jogosultsági feltételeket, az ellátás melletti keresőtevékenység szabályait érintik.

2014. január 1-vel a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló 2011. évi CXCI. törvényt (továbbiakban Mmtv.) néhány helyen módosította a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2013. évi CCXXV. törvény.

 

Új jogosultsági feltételek

2014. előtt megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira (rehabilitációs ellátás, rokkantsági ellátás) az szerzett jogosultságot, akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján hatvan százalékos, vagy kisebb mértékű (megváltozott munkaképességű személy), és aki a kérelem benyújtását megelőző öt éven belül legalább 1095 napon át (három év) biztosított volt, keresőtevékenységet nem végzett, és rendszeres pénzellátásában nem részesült.

 

2014-től fenti jogosultsági feltételek közül módosultak az előzetes biztosítási idővel kapcsolatos előírások segítséget nyújtva azokra az esetekre, amikor valaki az életpálya folyamán hosszú időn át, esetleg több évtizeden keresztül megszakítás nélkül biztosítási idővel rendelkezett, azaz végig dolgozott, de egészségromlás miatt az utóbbi időben, években nem tudott munkát végezni, így a kérelem benyújtását megelőző öt éven belüli három év biztosítási idő követelményt nem tudta teljesíteni.

 

Az új szabályozás hosszabb időszakot biztosít fenti jogosultsági feltétel teljesítésére.

 

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira ezen túl az szerez jogosultságot, aki a kérelem benyújtását megelőző öt éven belül legalább 1095 napon (három év) át, tíz éven belül legalább 2555 napon (hét év) át, vagy tizenöt éven belül legalább 3650  napon (tíz év) át biztosított volt.

 

Ez a megoldás sok személy részére teszi lehetővé az ellátás megállapíthatóságát.

 

A rokkantsági ellátás melletti keresőtevékenység új szabálya

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai mellett meghatározott feltételekkel folytatható keresőtevékenység.

 

Rehabilitációs ellátás mellett a munkaidő korlátozott, itt legfeljebb heti húsz órás időtartamban lehet dolgozni, ezt meghaladó időtartamú munkavégzés esetén az ellátás folyósítása szüneteltetésre kerül.

Rokkantsági ellátás mellett 2014. előtt meghatározott összeghatárig lehetett keresőtevékenységet folytatni.

 

Megszűnt a rokkantsági ellátásra való jogosultság, ha az ellátásban részesülő keresőtevékenységet folytatott, és jövedelme három egymást követő hónapra vonatkozó havi átlaga meghaladta a minimálbér 150 százalékát.

 

2014-től módosul a szabály, megszűnik a rokkantsági ellátásra való jogosultság, ha az ellátásban részesülő keresőtevékenységet folytat, és jövedelme három egymást követő hónapon keresztül meghaladja a minimálbér 150 százalékát. (Egyéni és társas vállalkozó esetén minimálbér alatt a részükre szóló szabályban meghatározott minimálbért, illetve garantált bérminimumot kell érteni).

 

Fenti kétféle szabályozás között az a különbség, hogy 2014-ig átlagösszeget kellett figyelembe venni, három egymást követő hónap jövedelméből képzett havi átlagot kellett a minimálbér 150 százalékához viszonyítani.

 

2014-től (hasonlóan a korábbi rokkantsági nyugdíj melletti keresőtevékenység szabályaihoz) már nem havi átlag, hanem három egymást követő hónapban a minimálbér 150 százalékát meghaladó jövedelem esetén szüntetendő meg az ellátás.

 

Ha a három hónapon belül megszakad ez a nagyságrendű keresőtevékenység, elölről kezdődik a vizsgálandó időtartam, azaz a három egymást követő hónap.

 

forrás: ado.hu