Üdvözöljük a

Mely számlákról kell adatot szolgáltatni a PTGSZLAA adatlapon? | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Mely számlákról kell adatot szolgáltatni a PTGSZLAA adatlapon?

Szerző: Szücs Krisztina | 2014. június 10.

Az NGM rendelet 9/A. § (1) bekezdésében foglaltakból következően azoknak a számláknak az adatairól kell adatot szolgáltatni, amely számlákat pénztárgéppel előállítandó nyugta helyett bocsát ki az adóalany. Nem kell benyújtani a PTGSZLAA (adatlap a pénztárgéphasználatra kötelezett, bizonylat kibocsátási kötelezettségét kizárólag számlával teljesítő adózók adatszolgáltatásához) adatlapot, amennyiben az adatszolgáltatási időszakban számla kibocsátás nem történt.

Az adatszolgáltatási kötelezettség attól függetlenül fennáll, hogy a nyugta helyett számla vagy egyszerűsített adattartalmú számla kibocsátása történik. Az adatszolgáltatási kötelezettség csak olyan ügyletek számlái tekintetében áll fenn:

 

- pénztárgépes nyugtaadási kötelezettséggel járó tevékenység keretében teljesültek, és

- amelyek tekintetében az adóalanyt az Áfa tv. szerint nyugtaadási kötelezettség terhelte.

 

Az Áfa tv. 166. §-ában foglaltakból következően az adóalanyt akkor terheli nyugtaadási kötelezettség, ha az ellenérték készpénzzel illetve készpénz-helyettesítő, pénzhelyettesítő eszközzel történő megtérítése (bankkártyával történő fizetés is) az ügylet teljesítéséig megtörténik és az adóalany mentesült a számlaadási kötelezettség alól.

 

Azon esetek, amelyekben az adóalany nem mentesülhet a számlaadási kötelezettség alól, a következők:

   - az olyan termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás, amelynél a vevő adóalany vagy nem adóalany jogi személy,

  - a vevő személyétől függetlenül, az olyan termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás, amelynek az adót is tartalmazó ellenértéke eléri vagy meghaladja a 900 ezer forintot,

 - a vevő személyétől függetlenül, az olyan termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás, amelynél az ellenérték megtérítése nem készpénzzel vagy nem készpénz-helyettesítő, pénzhelyettesítő eszközzel történik meg,

 - a vevő személyétől és az ellenérték megtérítésének módjától függetlenül, az olyan termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás, amelynél az ellenérték megtérítése az ügylet (Áfa tv. szerinti) teljesítését követően történik,

 - adóalany illetve nem adóalany jogi személy előleg fizetése,

- az előleget fizető személyétől függetlenül, a 900 ezer forintot elérő, illetve azt meghaladó összegű előleg fizetése.

 

Az előzőeknek megfelelő esetekben a kibocsátott számla adatairól nem kell adatot szolgáltatni, tekintve, hogy a számla kibocsátása (igazolhatóan) nem nyugtaadás helyett történt.

 

Azon ügyletek körében, amelyek teljesítésével összefüggésben az adóalanyt nyugtaadási kötelezettség terheli, speciális esetet képeznek azok, amelyeknél a teljesítést megelőzően előleg fizetése történik. Az előleg átvételéhez nem kapcsolódik nyugtaadási kötelezettség, s ezért előlegről történő számlakibocsátás esetén nyugtaadási kötelezettséget kiváltó számlázásról nem beszélhetünk, ugyanakkor nyugtakibocsátást kiváltó számlázás olyan ügylet tekintetében is megvalósulhat, amely ügylethez kapcsolódóan előleg fizetése történt. Amennyiben ilyen ügyletről kerül sor nyugta helyett számla kibocsátására (függetlenül attól, hogy az előleget számlázták-e) az adatszolgáltatást az ügylet teljesítéséről kibocsátott számla („végszámla”) kibocsátásának időpontját figyelembe véve kell teljesíteni, és a PTGSZLAA-01 lapon az áfa összeg (g) és az áfával növelt összeg (i) oszlopokban az előleg összegét is tartalmazó értéket kell feltüntetni.

 

 

Az NGM rendelet 9/A. § (1) bekezdése alapján valamennyi számláról adatot kell szolgáltatni, ezért az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed a nyugta helyett kibocsátott számlát módosító illetve sztornírozó számlára is. Ilyen számla kibocsátása esetén a PTGSZLAA-01 lapon a módosító illetve sztornó számla számán, számlatípusán túl meg kell adni az előzmény (módosított, érvénytelenített) számla számát is, az áfa összeg, áfával növelt összeg oszlopokban pedig a különbözet szerepeltetendő (előjelhelyesen).

 

 

Forrás: NAV