Mentesség az innovációs hozzájárulási kötelezettség alól

Szerző: Szücs Krisztina | 2017. október 6.

A kis- és középvállalkozások, valamint a mikro-vállalkozások több adónem esetében mentesülnek - nagyságrendjükből fakadóan – a bevallási és befizetési kötelezettség alól. Egyik ilyen adónem az innovációs hozzájárulás, mivel a vonatkozó jogszabály szerint nem tartozik e törvény hatálya alá a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint kis- vagy mikro-vállalkozásnak minősülő gazdasági társaság.

A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló jogszabály kimondja, hogy mely adózók tartoznak a kis- és középvállalkozások, illetve a mikro-vállalkozások körébe. A kis- és középvállalkozási kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek összes foglalkoztatott létszáma 50 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg, illetve mikro-vállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek összes foglalkoztatott létszáma 10 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg. A feltételeknek együttesen kell teljesülni, az „és” szóból fakadóan nem elégséges az egyik feltétel teljesülése.

 

Az ellenőrzések során több esetben is előfordult, hogy az adózó a feltételeket "vagy" jelleggel értelmezte. Amennyiben a  mérlegfőösszeg vagy az éves nettó árbevétel nem haladja meg a fent hivatkozott összegeket, a foglalkoztatottak létszámát is meg kell vizsgálni, és fordítva is. Önmagában az alacsonyabb létszám nem jogosít mentességre.

forrás: NAV

 

Amennyiben a  cikkben leírtakkal kapcsolatban kérdése merülne fel kérjük írjon a pbkik@pbkik.hu e-mail címre. Megfelelő számú érdeklődő esetén a legközelebbi Adófórum témái közé javasoljuk.

Kapcsolódó anyagok: