Üdvözöljük a

Mérlegképes könyvelők nyilvántartásáról | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Mérlegképes könyvelők nyilvántartásáról

Szerző: Szücs Krisztina | 2013. november 7.

Jelen cikkünkben a regisztrált mérlegképes könyvelők nyilvántartásáról, a regisztrációval rendelkező könyvelők kötelezettségeiről adunk tájékoztatást.

Nyilvántartásba vétel

 

A számviteli törvény szerinti könyvviteli szolgáltatás végzésére okleveles könyvvizsgálói szakképesítéssel vagy mérlegképes könyvelői szakképesítéssel, illetve a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendeletben meghatározott mérlegképes könyvelői szakképesítéssel egyenértékű szakképesítéssel rendelkező természetes személy jogosult.

 

A szakképesítés megszerzését követően, a nyilvántartásba való felvétel kérelmezését megelőzően legalább 3 éves számviteli pénzügyi vagy ellenőrzési gyakorlatot kell igazolni.

 

A nyilvántartásban és az igazolványban a szakképesítést tanúsító oklevélnek vagy bizonyítványnak megfelelő szakterületet kell bejegyezni (vállalkozási, államháztartási, pénzügyi, egyéb szervezeti, IFRS). A könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító engedély az engedélyben, illetve az igazolványban és a nyilvántartásban megjelölt szakterületen szerzett szakképesítéstől függetlenül bármely szakterületen jogosít könyvviteli szolgáltatás végzésére.

 

Adatváltozás bejelentése

 

A nyilvántartásba vett személy a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást az adatváltozást követő 30 napon belül igazgatási szolgáltatási díj megfizetésével egyidejűleg köteles bejelenteni a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek. Amennyiben az adatváltozás érinti az igazolványon szereplő adatokat, a bejelentéshez csatolni kell az igazolványt is.

 

Továbbképzési kötelezettség

 

2013. január 1-jétől a törvényben előírt éves továbbképzési kötelezettséget a mérlegképes könyvelőknek kreditpontos rendszerben kell teljesíteniük. A továbbképzésre kötelezettnek minden egyes továbbképzési évben összesen legalább 16 kreditpontot kell megszereznie. A 16 kreditpontból legalább 8 kreditpontot számvitel témakörben minősített szakmai továbbképzésen, legalább 4 kreditpontot a szakterületeire minősített speciális továbbképzéseken kell megszereznie.

 

Kreditpontok elszámolása a Korm. rendeletben meghatározott szakmai szervezetnél meglévő tagság igazolásával is kérhető. A szakmai szervezet, illetve a szakmai szerveződést működtető gazdálkodó a tagságról igazolást állít ki a továbbképzésre kötelezett részére, valamint hozzájárulása esetén a továbbképzési évet követő január 31-éig a jogosult nevét, anyja nevét, születési idejét és regisztrációs számát bejelenti a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek.

 

Az akkreditált programokon kívül évente 2 kreditpont szerezhető minősített szakmai kiadvány megvásárlásával is. A kiadvány megvásárlásáért adható kreditpont elszámolását a továbbképzésre kötelezett egy erre a célra rendszeresített elektronikus címre (kiadvány@ngm.gov.hu) benyújtott, nevét és regisztrációs számát tartalmazó nyilatkozatban kérheti. A nyilatkozathoz mellékelni kell a kiadvány vásárlásakor kapott számla másolatát. A számlán szereplő minősített kiadvány egyes példányai alapján legfeljebb 3 továbbképzésre kötelezett kérheti a kreditpont elszámolását.

 

 

Engedély visszavonása

 

Amennyiben a regisztrációval rendelkező könyvelő elmulasztja az adatváltozás bejelentését, illetve nem teljesíti a továbbképzési kötelezettségét, a minisztérium visszavonja az engedélyér és törli a nyilvántartásból. A fenti okok miatti visszavonás esetén, azonnal kérhető a nyilvántartásba való ismételt felvétel. Amennyiben nem ez a két ok miatt töröltek valakit a nyilvántartásból, úgy az engedély visszavonását követően a törvényben meghatározott idő elteltével lehetőség van az engedély ismételt megadásának kérelmezésére.

 

Forrás: ado.hu