Mi lesz a katásokkal, ha már a NAV-nál van az iparűzésiadó-tartozásuk?

Szerző: Szücs Krisztina | 2014. október 7.

Búcsút inthetnek a kisadózó vállalkozások a katának, ha az állami adóhatóságnál nyilvántartott, adótartozásuk a naptári negyedév utolsó napján meghaladja a 100 ezer forintot. De mi a helyzet azzal az iparűzési adó tartozással, amelyet az önkormányzat ad át behajtásra az állami adóhatóságnak?

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény rendelkezik arról, hogy a kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adóalanyiság megszűnik a naptári negyedév utolsó napjával, ha a kisadózó vállalkozás állami adóhatóságnál nyilvántartott, végrehajtható, nettó módon számított adótartozása a naptári negyedév utolsó napján meghaladja a 100 ezer forintot.

Az adózás rendjéről szóló törvény hatálya kiterjed az adóval, a járulékkal, az illetékkel összefüggő, a központi költségvetés, az elkülönített állami pénzalap, a Nyugdíjbiztosítási Alap, az Egészségbiztosítási Alap vagy az önkormányzat javára teljesítendő, törvényen alapuló kötelező befizetésre (a továbbiakban együtt: adó). Az Art. 178. § 4. pontja értelmében adótartozás az esedékességkor meg nem fizetett adó és a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás. Az adóhatóságnál nyilvántartott adótartozás összegét – nettó módon számítva – csökkenteni kell az ugyanazon adóhatóságnál nyilvántartott túlfizetés összegével az adóigazolás kiállítása iránti eljárásban, vagy, ha jogszabály valamely, az adózó által érvényesíthető kedvezmény igénybevételét adóhatóságnál nyilvántartott adótartozás hiányához köti.

 

Az Art. rendelkezik arról is, hogy az önkormányzati adóhatóságot megillető tartozások megkeresés alapján történő végrehajtása esetén a végrehajtást az adózóra az általános illetékességi szabályok szerint illetékes állami adóhatóság folytatja le.

 

A fentiek alapján tehát – bár valóban az állami adóhatóság intézkedik az önkormányzati adóhatóságot megillető tartozások végrehajtása ügyében – a nettó adótartozás számítása az adófolyószámlán szereplő adónemek tekintetében kerül megállapításra, tehát az adók módjára behajtandó köztartozások, a végrehajtásra és visszatartásra átadott kötelezettségek a nettó adótartozás egyenlegébe nem számítanak bele. Azokat ugyanis nem az állami adóhatóság tartja nyilván, vagyis a helyi iparűzési adótartozás nem számítandó bele a kisadózókról szóló törvényben meghatározott összeghatárba.

 

Forrás: adozona.hu