Üdvözöljük a

Miként válhatunk főállású KATÁS-ból nem főállásúvá? | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Miként válhatunk főállású KATÁS-ból nem főállásúvá?

Szerző: Szücs Krisztina | 2014. február 20.

Még csak egyéves múltra tekint vissza a kisvállalkozások tételes adózásának rendszere, a KATA, talán pont ezért is került sor az év elejével néhány változás foganatosítására a törvényben.

A főállású kisadózó fogalmát 2014-re átfogalmazták. E fogalom azt definiálja, hogy kik nem tartoznak bele a főállású kisadózók körébe.

Ezek a következők, akik megfelelnek az alábbiak valamelyikének:

a) legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban áll, azzal, hogy a heti 36 órás foglalkoztatás megállapításánál az egyidejűleg fennálló munkaviszonyokban előírt munkaidőt össze kell számítani,

b) a társadalombiztosítási törvény szerinti kiegészítő tevékenységet folytatónak minősülők,

c) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek alapján, külföldön biztosított személynek minősülők,

d) a kétoldalú szociálpolitikai, szociális biztonsági egyezmény alapján más államban biztosítottnak minősülők,

e) olyan magánszemély, aki 2011. december 31-én  I., II., vagy III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, és rokkantsági ellátásban vagy rehabilitációs ellátásban részesülők,

f) rokkantsági ellátásban részesül és egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 50 százalékos vagy kisebb mértékű,

g) a kisadózó vállalkozáson kívül más vállalkozásban nem kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozónak vagy társas vállalkozónak minősül, ideértve más kisadózó vállalkozásban fennálló főállású kisadózó jogállást is.

 

A felsorolt jogállással rendelkező személyek tehát 2014-től nem főállású kisadózók, így 2014-től 25. 000 forint tételes adót kell fizetniük.

 

Amennyiben a kisadózó jogállása megváltozik (például főállásúból nem főállású kisadózóvá válik), akkor ezt a változást 15 napon be kell jelenteni az állami adóhatósághoz.

 

Mikor lehet erre a bejelentésre szükség?

 

S ezzel eljutottunk egy 2014-es változáshoz. 2013-ban csak a legalább heti 36 órás munkaviszony melletti kisadózó nem volt főállású. Ez egyetlen munkaviszonyt jelentett. 2014-től azonban a heti 36 órás foglalkoztatás megállapításánál az egyidejűleg fennálló munkaviszonyokban előírt munkaidőt össze kell számítani.
Például, ha valaki több munkahelyen áll munkaviszonyban részmunkaidősként, akkor a több helyen teljesített (szerződésben foglalt) munkaidőt össze kell adni.
Mivel eddig havi 50 000 forintot írt elő a folyószámlán az adóhatóság, a változást be kell jelenteni annak érdekében, hogy az adóhatóság 2014-től már csak 25 000 forint tételes adó befizetését írja elő.

Természetesen a változás-bejelentőt akkor is alkalmazni kell, ha más ok miatt válik a kisadózó főállásúból nem főállásúvá. Például, ha öregségi nyugdíjba megy.

 

Egy másik 2014. évi változás ugyanebben a témakörben az, hogy nem minősül főállású kisadózónak az a magánszemély, aki más vállalkozásban nem kiegészítő tevékenységet folytató (főállású) egyéni vállalkozónak vagy főfoglalkozású társas vállalkozónak minősül, ideértve más kisadózó vállalkozásban fennálló főállású kisadózói jogállást is.

 

Ez lényeges változás ettől az évtől, hiszen a főállású vállalkozók megfizetik a minimális közterheket, - ami nem kevés, - és emellett fizetnek még a másik vállalkozásban tételes adót is. 2013-ban 50 000 forintot kellett fizetni, 2014-től pedig 25 000 forintot.

 

A nem főállású kisadózó - e jogviszonya alapján - biztosítottnak nem minősül, társadalombiztosítási ellátásra és álláskeresési ellátásra jogosultságot nem szerez.

 

Forrás: ado.hu