Üdvözöljük a

Mire figyeljünk a számlázó programok bejelentésénél? | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Mire figyeljünk a számlázó programok bejelentésénél?

Szerző: Szücs Krisztina | 2014. október 1.

Közeledik november 15-e, a számlázó programok bejelentésének a legtöbb adózót érintő határideje. Bár a bejelentés szabályai első látásra talán egyszerűnek tűnnek, mégis a gyakorlati életben felmerülő esetek több kérdést is felvetnek, melyekre érdemes figyelemmel lenni majd a nyomtatvány kitöltése során.

Mi minősül számlázó programnak?

 

A rendelet előírásai alapján számlázó programnak minősül minden, számla kibocsátására alkalmas számítástechnikai program, programfunkció, programmodul, ideértve az online számlázó rendszereket is. Tehát, a bejelentési kötelezettség kiterjed azokra a komplex ügyviteli rendszerekre is, melyek más funkciók mellett számla kibocsátására is alkalmasak.

 

Online számlázó rendszer alatt az internet hálózaton keresztül elérhető, számlázó szolgáltatást nyújtó rendszer értendő.

 

Meddig kell a bejelentést teljesíteni?

 

A számlázó programok bejelentésével kapcsolatos új kötelezettség a 2014. július 1-én hatályba lépett új 23/2014-es NGM rendelettel került bevezetésre. A rendelet szabályai alapján, 2014. október 1-ét követően az adóalany köteles az általa használt számlázó program illetve online számlázó rendszer beszerzését, használata megkezdését illetve használatból történő kivonását a használatba vételt illetve a használatból történő kivonást követő 30 napon belül az adóhatósághoz, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenteni.

 

Fontos, hogy a 30 napos határidő számítása során a tényleges használatbavétel időpontját kell figyelembe venni, így amennyiben a számlázó program beszerzése megtörténik, de a használatba vételre csak később kerül sor, akkor a beszerzési kötelezettséget csak a tényleges használatbavétel megkezdésétől számított 30 napon belül kell teljesíteni, vagyis a már beszerzett, de még használatba nem vett számlázó program esetében nem kell bejelentést tenni. Tényleges használatbavétel alatt azt az időpontot kell érteni, amelytől kezdve az adóalany a jogszabály szerinti számlakibocsátási kötelezettségét az adott számlázó program, illetve online számlázó rendszer használatával teljesíti. Használatból történő kivonás dátumának pedig az a dátum minősül, amelytől kezdődően az adóalany a jogszabály szerinti számlakibocsátási kötelezettsége teljesítésére az adott számlázó programot már nem használja, vagyis azzal nem állít ki több számlát.

 

A bejelentési kötelezettség nemcsak a harmadik féltől beszerzett, hanem a saját fejlesztésű programokra is kiterjed, ebben az esetben a bejelentési határidőt a rendeltetésszerű használatbavétel időpontjától kell számítani.

 

A bejelentési kötelezettség nemcsak azokra az adóalanyokra vonatkozik, akik újonnan szereznek be számlázó programot, illetve online számlázó rendszert, hanem azokra az adóalanyokra is, akik 2014. október 1-ét megelőzően beszerzett, de 2014. október 1-jén használatban lévő számlázó programmal illetve online számlázó rendszerrel rendelkeznek. Ebben az esetben a használatban lévő számlázó program illetve online számlázó rendszer adatait 2014. november 15-ig kell bejelenteni.

 

A bejelentést a 2014. október 1. és 2014. október 15. közötti kivonások esetén 2014. november 15-ig, ezt követően pedig a program használatból kivonását követő 30 napon belül kell megtenni.

 

 

Kikre terjed ki a bejelentési kötelezettség?

 

A bejelentési kötelezettség a fentiekben leírtaknak megfelelően a számlázó programot illetve online számlázó rendszert újonnan beszerző, használó vagy használatból kivonó adóalanyokra terjed ki. A bejelentési kötelezettség alanya tehát alapesetben könnyen meghatározható, azonban a gyakorlati élet számos olyan egyedi helyzetet generál, amelyekben a bejelentésre kötelezett meghatározása talán nem egyértelmű.

 

 

 

Milyen adatokat kell bejelenteni?

 

A rendelet előírásai alapján az adóalanynak be kell jelentenie az általa használt számlázó program

 

  - nevét, azonosítóját;

 

  - fejlesztőjének nevét, és - ha van - adószámát;

 

  - értékesítőjének, rendelkezésre bocsátójának nevét, adószámát;

 

  - beszerzésének, használata megkezdésének vagy - saját fejlesztésű program használata esetén - a rendeltetésszerű használatbavételének időpontját illetve a használatból történő kivonás időpontját.

 

Az online számlázó rendszert használó adóalany, a fentiektől eltérően köteles bejelenteni

 

  - az online számlázó rendszer nevét és elérhetőségét (web címét);

 

  - az online számlázási szolgáltatást nyújtó nevét, adószámát;

 

  - az online számlázási szolgáltatás igénybevételének kezdő illetve befejezésének időpontját.

 

A bejelentésnek mindig a bejelentési kötelezettséget keletkeztető esemény (használatba vétel vagy használatból történő kivonás) időpontjában érvényes adatokat kell tartalmaznia. Továbbá, fontos, hogy használatból történő kivonás bejelentése esetében a korábban már bejelentett számlázó program akkori, a bejelentés szerinti adatainak megfelelő adatokat kell megadni, annak érdekében, hogy a használatból történő kivonáskor megadott adatok összekapcsolhatóak legyenek a használat megkezdésekor bejelentett adatokkal.

 

A számlázó program azonosítója bármilyen, a fejlesztő által meghatározott szám-, betű-, vagy egyéb karakterkombináció lehet, amely a számlázó program típusának egyedi azonosítására szolgál. A számlázó program neve és azonosítója adatok közül – figyelembe véve a számlázó programok elnevezésének egyediségét, legalább az egyik adatmező kitöltése kötelező.

 

Milyen nyomtatványon kell a bejelentést megtenni?

 

A bejelentésre a SZAMLAZO nyomtatvány szolgált, melynek tervezetét illetve kitöltési útmutatóját az adóhatóság már közzé is tette a honlapján. A tervezet azonban már rögtön javításra is szorult, így jelenleg már a második verzió is elérhető, mely az első verzióval szemben már lehetővé teszi a fejlesztő illetve értékesítő/rendelkezésre bocsátó esetében külföldi adóalany illetve adószám megadását is.

 

A NAV tájékoztatása alapján a SZAMLAZO nyomtatvány internetes kitöltő-ellenőrző programja és a hozzá tartozó kitöltési útmutató 2014. október 1-jétől lesz elérhető a NAV honlapján.

 

Forrás: ado.hu