Üdvözöljük a

Mit ellenőriz a Munkaügyi Hivatal? – Az ellenőrzés elvei | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Mit ellenőriz a Munkaügyi Hivatal? – Az ellenőrzés elvei

Szerző: Varga Erika | 2014. május 13.

Március-áprilisban már megtörtént a védett munkavállalók ellenőrzése, de további célvizsgálatokra számíthatnak még a Munkaügyi Hivatal részéről 2014-ben a munkaadók.

A 2014. évi ellenőrzés elvei

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal főigazgatója által kiadott általános és konkrét ellenőrzési elvek szerint a munkavédelem területén elsődleges cél, hogy a munkavédelmi felügyelőség növelje az ellenőrzések hatékonyságát azok tervezésével, az előzetes bejelentéssel végzett és elsősorban a nagy létszámú munkavállalót foglalkoztató munkáltatók gyakoribb és tartalmában részletesebb ellenőrzéseivel.

 

A munkavédelmi felügyelőség több olyan munkahelyen folytat majd ellenőrzést, ahol veszélyes munkaeszközt és technológiát alkalmaznak, zajjal, kéz–karrezgéssel, veszélyes anyagokkal/keverékekkel, rákkeltő vagy mutagén anyagok expozíciójával járó tevékenységet folytatnak. Cél továbbá kiemelt védelemre szorulók (fiatalkorúak, terhes, nemrégen szült, anyatejet adó nők és szoptató anyák, idősödők, megváltozott munkaképességűek, mozgáskorlátozott vagy egyéb testi fogyatékos munkavállalók) foglalkoztatási körülményeinek alapos áttekintése.

 

A munkaügyi ellenőrzések tekintetében kiemelt cél a munkavállalók rendszeres és fokozott tájékoztatása az őket érintő esetleges jogszabály változásokról, illetve egyéb információkról. További cél annak elősegítése, hogy a munkavállalók alapvető jogai érvényesüljenek, rendelkezzenek rendezett jogviszonnyal, csökkenjen a jogkövető vállalkozások versenyhátránya, és ez segítse a munkahelyek megtartását, illetve az új, legális (adózó) munkahelyek létesítését.

 

A hatóság félévente legalább két nyílt napot tart annak érdekében, hogy a munkavállalók – különösen a pályakezdők, illetve a munkaerőpiacra visszatérni szándékozó álláskeresők – tisztában legyenek a munkaviszonyból származó legfontosabb jogaikkal és kötelezettségeikkel, illetve a munkáltatók számára egyértelműen körülhatárolható legyen a betartandó és a munkaügyi ellenőrzés keretében vizsgálandó munkajogi előírások köre.

 

A munkaügyi ellenőrzésnek kiemelt feladata a munkaszerződés, illetőleg az adóhatósági bejelentés nélküli foglalkoztatás feltárása, a munkavállalók anyagi és munkával kapcsolatos érdekeinek biztosítása. Így különösen a munkabérhez, valamint a pihenőidőhöz való jog érvényesülésének, illetve az ezekhez kapcsolódó, valóságnak megfelelő munkaidő nyilvántartására vonatkozó jogszabályok megtartásának ellenőrzése. Ennek során az arányos ágazati elosztásra is figyelemmel kell lenni azzal, hogy a megelőző évben munkaügyi jogsértésekkel leginkább érintett ágazatok, illetve mintába még be nem került egy-egy ágazat vizsgálatára is sort kell keríteni.

 

Konkrét elképzelés, hogy a munkaügyi ellenőrzések legalább 10 százaléka érje el a személy- és vagyonvédelem területén működő munkáltatókat,  5 százaléka pedig a javítási tevékenységet folytató munkáltatókat.

 

A munkavállalók rendezett jogviszonyának biztosítása érdekében bejelentés nélküli foglalkoztatás feltárása esetén a munkáltatók legalább 80 százalékát érintően kell vizsgálni - utóellenőrzés keretében - a döntés végrehajtását, illetve az egyes felügyelőségek, tekintettel az illetékességi terület foglalkoztatási helyzetére, évente legalább egy alkalommal vizsgálatot tartanak az ott jellemző, kiemelt szabálytalanságok felszámolása érdekében.

 

forrás:ado.hu