Mit ellenőriz a Munkaügyi Hivatal? – Az ellenőrzés módszerei

Szerző: Varga Erika | 2014. május 13.

Az ellenőrök iratbekéréssel, adatszolgáltatással, tájékoztatáskéréssel, adatbázis lekéréssel, helyszíni ellenőrzéssel keresik meg a munkáltatókat, illetőleg számos - az adott tárgykör szempontjából legcélravezetőbb - ellenőrzési formát alkalmaznak.

Az ellenőrök iratbekéréssel, adatszolgáltatással, tájékoztatáskéréssel, adatbázis lekéréssel, helyszíni ellenőrzéssel keresik meg a munkáltatókat, illetőleg számos - az adott tárgykör szempontjából legcélravezetőbb - ellenőrzési formát alkalmaznak:

  • célvizsgálat: az Mt.- ben meghatározott valamennyi tárgykört felöleli, konkrét célra irányul, a felügyelők többsége részt vesz az ellenőrzésben és legalább három hétig tart;
  • akcióellenőrzés: nem öleli fel az összes tárgykört, a felügyelők többsége részt vesz benne és időtartamát tekintve maximum három hétig tart;
  • komplex vizsgálat: a munkavédelmi területen a munkáltatók általános munkavédelmi feladatainak teljesülését vizsgálják, a munkaügyi szakterület esetében pedig az Mt.-ben felsorolt valamennyi szakterület folyamatos ellenőrzése jellemző, melynek minden esetben részei az Mt. 3.§ (1) bekezdés a) és b) pontjában szereplő foglalkoztatási szabályok, a munka- és pihenőidő nyilvántartására vonatkozó szabályok és ezzel összefüggésben a munkabérre vonatkozó rendelkezések vizsgálata;
  • a munkavédelmi szakterület 1 hónapra előre bejelentett helyszíni ellenőrzése az NFH Főigazgatójának utasítása szerinti tárgykörben és tartalommal;
  • közérdekű bejelentés és panasz vizsgálata: a Hatóság feladatkörébe tartozó valamennyi ügyre ki kell terjednie;
  • utóellenőrzés: célja a hatóság jogerős döntésében foglaltak betartásának vizsgálata, kiemelten a munkavédelem és a jogellenes foglalkoztatás területén;

Mit kell tartalmaznia az ellenőrzési tervnek?

Az eljáró szerveknek ellenőrzéseik végrehajtásához ellenőrzési tervet kell készíteniük, melynek tartalmaznia kell az ellenőrzés tárgyát, az ellenőrzési időszakot, az ellenőrzés ütemezését (határidejét, időtartamát és a beszámoló elkészítésének határnapját), illetve a hatóság vezetője által meghatározott egyéb adatokat (pl. rendkívüli eljárások elrendelése). Az ellenőrzések végrehajtásáról, valamint az eredményekből levonható következtetésekről a hatóság vezetője készít jelentést, melyet a szalmai irányító szerv számára eljuttat.

 

forrás: ado.hu