Mit kell tudni a mikrogazdálkodói beszámolóról?

Szerző: Szücs Krisztina | 2013. augusztus 28.

2013-as üzleti évtől mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolót is készíthetnek azon vállalkozók, akik megfelelnek a vonatkozó kormányrendelet szabályainak.

Mikrogazdálkodói beszámolót az a vállalkozás készíthet, amely nem kötelezett könyvvizsgálatra, nem tér el üzleti éve a naptári évtől, és két egymást követő üzleti év vizsgálata után, két mutató az alábbi három közül nem haladja meg az adott határértéket: mérlegfőösszegnél 100 millió forintot, éves árbevételnél a nettó 200 millió forintot, foglalkoztatottak számánál éves átlagban a 10 főt.

A használható számlakeretet a kormányrendelet mellékletben rögzíti, de  saját számlakeretet is használhat a vállalkozó. A mellékletben található számlakeret alkalmazásakor tovább lehet bontani a számlaszámokat.

Kiegészítő mellékletet és üzleti jelentést nem kell készíteni a beszámolóban, csak mérleget és eredménykimutatást, amelynek sorai egyeznek az egyszerűsített éves beszámoló soraival. Az adatokat ezer forintban, vagy az MNB által jegyzett hivatalos devizaegységben kell készíteni, ugyanis azok a vállalkozásokat sem zárták ki, akik devizában vezetik könyveiket.

Néhány fontosabb eltérés:

- egyes mérlegtételeket elhagytak, vagy csökkentett tartalommal kerülnek bemutatásra,
    - egyszerűbb szabályokat tartalmaz a felújításra,
    - a behajthatatlan követelések közé bizonyítás nélkül sorolhatóak a 100 ezer forintnál kisebb, 180 napnál régebben lejártak,
    - kapcsolt vállalkozásokhoz kötődő információkat nem kell külön bemutatni,
    - üzleti vagy cégérték, negatív üzleti vagy cégérték, alapítás-átszervezés aktivált értéke és kísérleti fejlesztés aktivált értéke nem mutatható ki,
    - piaci értékre nem értékelhetőek fel eszközök,
   - olyan költségekre, ráfordításokra, bevételekre kell időbeli elhatárolást képezni, amelyek két vagy több üzleti évet terhelnek, de a mérleggel lezárt időszakban számolták el azokat,
    - olyan kamatot kell elhatárolni, amely a mérlegfordulónap után esedékes, de az azelőtti időszakra vonatkozik, és egy évnél hosszabb a kamatfizetési periódus,
    - csak nem jelentős összegű hiba mutatható ki, jelentős összegű hiba fogalma nem ismert.

Fontos tudni, hogy a kormányrendeletben leírt szabályoktól nem térhet el el a vállalkozó, nem válogathat azok közül, semmilyen eltérés nem megengedett a teljes szabályozástól.

Mi a teendő, ha áttérne erre a beszámoló készítési módra a vállalkozás? Bejelentenie nem kell az áttérést, csak hatályon kívül kell helyeznie a számviteli politikáját az áttérés napján. Vannak bizonyos nyitó rendező tételek, amelyeket el kell számolnia, ezeket a rendelet tartalmazza. Visszatérni leghamarabb három mikrogazdálkodói üzleti év után lehet, kivéve, ha nem felel meg a választás feltételeként előírt értékhatároknak a vállalkozó, ez esetben ugyanis a következő évtől váltani kell.

A beszámoló szabályozását a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolóról szóló 398/2012. (XII. 20.) kormányrendelet tartalmazza. A sajátos egyszerűsített éves beszámolóra vonatkozó szabályokat a módosítás hatályon kívül helyezte.

 

Forrás: delmagyar.hu