Üdvözöljük a

Módosítások a munkavállalók kiküldetésére vonatkozó irányelvben | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Módosítások a munkavállalók kiküldetésére vonatkozó irányelvben

Szerző: Pazaurek Szabina | 2018. április 26.

Az Európai Tanács a Parlamenttel közösen alakította ki a munkavállalók kiküldetésére vonatkozó irányelv módosításait, mely végleges elfogadására egy későbbi szakaszban kerül majd sor, azt követően, hogy az Európai Parlament szavazott a jogszabályról.

A módosított irányelvvel a Tanács célja, hogy elősegítse a transznacionális szolgáltatásnyújtást úgy, hogy eközben biztosítja a tisztességes versenyt és tiszteletben tartja az ún. kiküldött munkavállalók munkavállalók jogait. Ezek azok a munkavállalók, akiket a munkaadójuk az alkalmazásuk szerinti tagállamból ideiglenesen egy másik tagállamba küld ki munkavégzés céljából.

 

Konkrétabban szólva az irányelv célja az, hogy méltányos béreket és egyenlő versenyfeltételeket biztosítson a kiküldő vállalatok és a fogadó országban lévő helyi vállalatok viszonylatában, mindeközben biztosítva a szolgáltatások szabad mozgására vonatkozó elv érvényesülését.

 

Az új irányelv a következőkről rendelkezik:

  • a javadalmazásra vonatkozó szabályok a kiküldetés 1. napjától fogva érvényesek lesznek, így a kiküldött munkavállalókra ugyanazok a javadalmazási szabályok fognak vonatkozni, mint a fogadó tagállamban lévő helyi munkavállalókra. Az irányelv egyértelműsíti a juttatásokra vonatkozó szabályokat is.
  • a módosítás révén bevezetésre kerül a hosszú távú kiküldetés fogalma. Ennek értelmében a munkavállalók akkor minősülnek hosszú távú kiküldetésben lévőnek, ha annak időtartama meghaladja a 12 hónapot (amely a szolgáltató indokolással ellátott értesítése alapján 6 hónappal meghosszabbítható). Ezen időtartamot követően a kiküldött munkavállaló szinte minden tekintetben a fogadó ország munkajogának a hatálya alá fog tartozni.
  • emelkedett azon kollektív szerződések száma, amelyek potenciálisan alkalmazandók olyan tagállamokban, amelyek rendelkeznek a kollektív szerződések vagy választottbírósági ítéletek általánosan alkalmazandóvá nyilvánításának rendszerével. Kollektív szerződések az eddigiektől eltérően nem csak az építőipari ágazatban válhatnak alkalmazandóvá a kiküldött munkavállalókra, hanem minden ágazatban és alágazatban is.
  • a munkaerő-kölcsönzőknek a munkavégzés helye szerinti tagállamban alkalmazásba vett alkalmi munkavállalókra alkalmazandókkal azonos feltételeket kell garantálniuk a kiküldött munkavállalók számára.
  • fokozódik a kiküldetések összefüggésében elkövetett csalásokkal és visszaélésekkel kapcsolatos együttműködés.
  • a nemzetközi közúti közlekedési ágazat esetében az irányelv rendelkezéseit a majdani ágazatspecifikus jogszabályok hatálybalépésének napjától kezdve kell majd alkalmazni.
  • az átültetés határideje és az alkalmazás dátuma az irányelv hatálybalépésétől számított 2 év.

 

Forrás: europa.eu