Üdvözöljük a

Módosultak a munkaügyi ellenőrzés szabályai | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Módosultak a munkaügyi ellenőrzés szabályai

Szerző: Varga Erika | 2014. január 22.

Az egyes foglalkoztatási törvények módosításáról szóló 2013. évi CLXXIX. törvény december 1-jei életbe lépéssel módosította a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény (Met.) 2/A.§ (1) bekezdését.

A korábbi rendelkezés szerint a munkaügyi hatóság az ellenőrzési tevékenységét a Met. szerinti szempontok alapján a munkaügyi hatóság vezetője által megállapított, és a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában évenként február 20-áig közzétett ellenőrzési irányelv alapján végezte. A változás: az ellenőrzést az ellenőrzési időszakot megelőző 45 napig közzétett ellenőrzési irányelv alapján végzi a hatóság. Azaz az irányelvet nem évenként adják ki.

 

 

A Met. szerint a munkaügyi ellenőrzés kiterjed:

 • a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat alakszerűségére, a munkavállalói jogalanyisággal kapcsolatos életkori feltételekre (ideértve a gyermekmunka tilalmát is), továbbá a munkaszerződés lényeges tartalmi elemeire és a foglalkoztató írásbeli tájékoztatási kötelezettségére (ideértve a jogosultnak az Mt. 297.§-a szerinti tájékoztatási kötelezettségét is) vonatkozó rendelkezések,
 • a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével, megszűnésével, megszüntetésével összefüggő bejelentési kötelezettség,
 • a nők, a fiatalkorúak és a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával kapcsolatos jogszabályok,
 • a munka- és pihenőidőre a munkaviszonyra vonatkozó szabályban előírt rendelkezések,
 • a jogszabályban, kollektív szerződésben vagy a miniszter által az ágazatra, alágazatra kiterjesztett kollektív szerződésben megállapított munkabér mértékére, valamint a munkabér védelmére vonatkozó rendelkezések,
 • a foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnésével összefüggő – a munkavállalót megillető – igazolások kiállítására és kiadására, valamint a munkaviszony megszűnéséhez, megszüntetéséhez kapcsolódó elszámolás megtörténtére vonatkozó jogszabályok,
 • a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésére, illetve a harmadik országbeli és a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező állampolgárok foglalkoztatására vonatkozó jogszabályok,
 • a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó, valamint a munkaerő-kölcsönzési tevékenység végzésére jogosító jogszabályok,
 • a teljesítménykövetelmény megállapítása esetében az előzetes foglalkoztatói eljárás lefolytatásának tényére, valamint a teljesítménykövetelmény és a teljesítménybér-tényezők alkalmazása előtti közlésére vonatkozó szabályok,
 • a harmadik országbeli állampolgár és a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy magyarországi foglalkoztatásának bejelentésére vonatkozó jogszabályok, továbbá
 • a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (a továbbiakban: Harm-tv.) 71.§-nak (1)–(2) bekezdése szerinti kötelezettségek (a foglalkoztató rendelkezik-e az általa alkalmazott harmadik országbeli állampolgárok érvényes tartózkodásra jogosító engedélyének másolatával) foglalkoztató általi megtartására

 

Amit már nem vizsgálhat a felügyelő

 

Az elmúlt két esztendőben a Met.-ből a következő ellenőrzési tárgyköröket helyezték hatályon kívül: a munkáltató nyilvántartási kötelessége, az egyenlő bánásmód követelménye, a munkanélküli ellátások melletti foglalkoztatás feltételeire vonatkozó jogszabályok, a munkavállalók gazdasági és társadalmi érdekei védelme céljából szakszervezet szervezését biztosító szabályokkal összefüggő munkáltatói kötelességek, a választott szakszervezeti tisztséget betöltő munkavállalónak, az üzemi és a közalkalmazotti tanács tagjának és a munkavédelmi képviselőnek a munkajogi védelmére, valamint munkaidő-kedvezményére vonatkozó szabályok, a szakszervezet által kifogásolt intézkedésekkel összefüggő munkáltatói kötelességek végrehajtására vonatkozó szabályok (maga a szakszervezeti kifogás intézménye is megszűnt az új Mt. életbe lépésével), az európai üzemi tanács létrehozásáról, illetve a munkavállalók tájékoztatását és a velük való konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról szóló törvény egyes rendelkezéseinek munkáltató általi, továbbá a közérdekű önkéntes tevékenység keretében dolgozó 18 évnél fiatalabbakra vonatkozó rendelkezések fogadó szervezetek általi megtartására.

 

 

A munka díjazásával és a munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos ellenőrzési tárgykörök

 

A jogszabályban, kollektív szerződésben vagy a miniszter által az ágazatra, alágazatra kiterjesztett kollektív szerződésben megállapított munkabér mértékére, valamint a munkabér védelmére vonatkozó rendelkezésekkel kapcsolatos munkaügyi ellenőrzés

 • az alapbér meghatározására, a havi alapbér meghatározott időszakra járó részének számítására, a teljesítménybérrel kapcsolatos törvényi szabályok (Mt. 136–137.§);
 • a bérpótlékokra vonatkozó valamennyi Mt.-beli rendelkezés (139–145.§);
 • az állásidő és az Mt. szerint távolléti díjjal fizetett, munkavégzés alóli mentesülésre vonatkozó szabályok [146.§ (1)–(3) bekezdés, 147.§], valamint
 • a munkabér védelmét biztosító, az Mt. 153–165.§-ában foglalt rendelkezések megtartására terjed ki.

Az ellenőrzés a munkaerő-kölcsönzésnél a kölcsönbeadói jogalanyiság, a kölcsönzés és a tovább-kölcsönzés törvényi tilalma, a kölcsönbe adó és a kölcsönvevő közötti jogviszony és a munkaerő-kölcsönzésre létrejött munkaviszony (lásd részletesen az Mt. 215–218.§-át!) esetében kiterjed a kölcsönbe adóra és a kölcsönvevőre.

 

Munkaerő-kölcsönzés esetén a külföldi munkavállalók foglalkoztatására vonatkozó szabályok betartása a munkaügyi ellenőrzés keretében a munkavállalóval munkaszerződést kötő, kölcsönbe adó munkáltatónál ellenőrizhető, a kölcsönvevő munkáltatónál nem (EBH2006. 1447.).

 

2013. decemberében hatályba lépő változás, hogy a foglalkoztató saját maga munkaügyi hatósági ellenőrzés alá vonását nem kérelmezheti [Met. 3.§ (4) bekezdés].

 

Forrás: ado.hu