Önkéntes kölcsönös pénztártagok és a munkáltatók kötelező azonosításáról

Szerző: Varga Erika | 2014. október 7.

Körülbelül kétmillió érintett önkéntes kölcsönös pénztártagnak és többszázezer munkáltatónak ad feladatot a pénzmosás elleni törvény. Aki a procedúrát nem járja végig, 2015. január 1-től nem kaphat pénzt a szolgáltatójától.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 1.§-a l) pontja szerint a törvény hatálya alá tartozik az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárként működő szolgáltató is. A 2013. évi LII. törvény egy soron kívüli ügyfél-azonosítást tett kötelezővé az önkéntes kölcsönös pénztárak számára.

 

A hivatkozott törvény 42.§-a értelmében a pénztár (a törvény szóhasználatában: szolgáltató) 2014. december 31-ét követően köteles az ügyleti megbízás teljesítését megtagadni, amennyiben:


a) az ügyféllel 2013. július 1. előtt létesített üzleti kapcsolatot,
b) az ügyfél a szolgáltatónál ügyfél-átvilágítás céljából személyesen vagy képviselő útján 2014. december 31-ig nem jelent meg, és
c) az ügyfél vonatkozásában a 7-10. §-ban meghatározott ügyfél-átvilágítás eredményei 2014. december 31-én nem állnak teljes körűen rendelkezésére.

 

Körülbelül kétmillió érintett önkéntes kölcsönös pénztártagnak és többszázezer munkáltatónak ad feladatot a pénzmosás elleni törvény idézett rendelkezése. Idén év végén jár le ugyanis az a határidő, amit a jogszabály adott az azonosításra. Elméletileg a pénztárak felhívásaiból és a munkáltatók által adott információból értesülnek a dolgozók az azonosítás szükségességéről.

A pénztártagoknak személyesen be kell fáradniuk az önkéntes pénztárukhoz, és be kell mutatni a személyazonosító okmányukat (személyi igazolvány, kártya formájú jogosítvány vagy útlevél) és a lakcímkártyájukat. Ezt vagy lefénymásolják, vagy ha ezt nem akarja valaki, akkor az adatokat rögzítik, és aláíratják az ügyféllel. Aki ezt a procedúrát nem járja végig, 2015. január 1-től nem kaphat pénzt a szolgáltatójától, mindaddig, míg a beazonosítás nem történik meg.

Az önkéntes kölcsönös egészségpénztári tagok számára viszonylag gyorsan származhat kellemetlenség az azonosítás elmulasztásából, ők ugyanis jellemzően folyamatosan költenek az egészségpénztári számlájukról. A nem azonosított tagok számláját viszont 2014. december 31-én zárolni fogják, így ezt követően nekik semmilyen kifizetést nem teljesítenek. Nem kaphatják meg az egészségpénztárba benyújtott készpénzes számlájuk ellenértékét sem. Az egészségkártyájukkal sem tudnak fizetni a gyógyszertárakban, magán orvosi rendelőkben.

 

Ezen kívül azoknak a munkáltatóknak is azonosítaniuk kell magukat, akik a cafeteria keretében fizetnek a dolgozóknak tagdíjat, illetve adományt. 30 napnál nem régebbi cégkivonattal és személyes okmányaival kell bemennie a pénztárba a cégkivonatban szereplő képviselőnek, vagy meghatalmazottjának.

Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak esetében nincs ilyen azonnali következménye annak, ha nem azonosítja be magát december 31-ig a pénztártag vagy munkáltatója.

A nyilatkozat szerint a pénztárak tagjaira vonatkozó személyes beazonosítási határidő vagy annak lejárta semmilyen formában nem fenyegeti az egyéni számlákon már felhalmozott megtakarításokat. Ezeket továbbra is változatlan feltételek mellett kezelik a pénztárak, a befizetéseket jóváírják, befektetik és az eddigi gyakorlatnak megfelelően az azonosítást a szolgáltatást, kifizetést megelőzően elvégzik.

 

forrás: ado.hu