Üdvözöljük a

Online pénztárgépek - Tájékoztató támogatásigényléshez | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Online pénztárgépek - Tájékoztató támogatásigényléshez

Szerző: Sörös Dávid | 2013. június 27.

A 16/2013. (VI. 3.) NGM rendelet alapján a pénztárgép jogszabályban meghatározott, online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgépre való 2013. évi cseréjéhez – meghatározott feltételek fennállása esetén – támogatás igényelhető.

Támogatás igényléséhez „a pénztárgép regisztrációhoz szükséges egyedi azonosító/támogatás igényléséhez – PTGREG” jelű nyomtatvány főlapján túl, a hiánytalan és hibátlan TAM-01 lap mellett a TAM-02-es lapot kell kitölteni, eltérő üzemeltetési helyenként külön-külön lapon feltüntetve a cserélendő pénztárgépek AP számait, illetve egyedi mentesítéssel rendelkező adózók vonatkozásában a felmentési határozat számát.

 

A beérkezett kérelmek hibáit megvizsgálva a probléma legtöbb esetben a TAM-01 lap hibás/hiányos kitöltésére vezethető vissza, melyhez ezúton kívánunk segítséget nyújtani.

 

Támogatási tartalommal rendelkező egyedi kód igényléséhez a PTGREG-TAM-01 lapot az alábbiak szerint szükséges kitölteni ahhoz, hogy a PTGREG-TAM-02 lap megnyitható/kitölthető legyen.

a)       Amennyiben Ön halászati de minimis támogatásként kíván támogatási tartalommal rendelkező üzembe helyezési kódot igényelni, akkor a PTGREG-TAM-01 lap (A) blokkjában a HIVATAL TÖLTI KI rész fölötti három mezőt kell kitölteni. A példaként megadott ügyfél-azonosító (1000000000) helyett a sajátjátkell megadnia. Amennyiben nem rendelkezik ügyfél-azonosítóval, vagy rendelkezik ugyan, de nem a halászati ágazatban tevékenykedik, ebben az esetben a halászati de minimis támogatás [(A) blokk] helyett a (B) megfelelő mezőit kell kitöltenie.

 

b)  Amennyiben Ön közúti szállításban működő vállalkozások tekintetében de minimis támogatásként kíván támogatási tartalommal rendelkező üzembe helyezési kódot igényelni, akkor aPTGREG-TAM-01 lap (B) blokkjának 2. sorában lévő mezőket (együttesen) kell kitöltenie, ugyanakkor az (A) blokk és a (B) blokk 3. sora nem tölthető ki. Ha Ön közúti szállításban működő vállalkozásként nem vett még igénybe de minimis támogatást, úgy a 2. sorban 0 értéket kell feltüntetnie, mind az a) mind pedig a b) rovatban.

 

c)       Amennyiben Ön sem a halászatisem a közúti szállításban működő vállalkozások közé nem tartozik, és általános de minimis támogatásként támogatási tartalommal rendelkező üzembe helyezési kódot kíván igényelni, akkor a PTGREG-TAM-01 lap (B) blokkjának 3. sorában lévő mezőket kell kitöltenie. Ezzel egyidőben ugyanakkor az (A) blokkot és a (B) blokk 2. sorát nem töltheti ki. Ha Ön nem vett még igénybe de minimis támogatást, úgy a 3. sorban 0 értékeket kell feltüntetnie.

 

Függetlenül attól, hogy Ön milyen jogcímen kíván de minimis támogatásként támogatási tartalommal rendelkező üzembe helyezési kódot igényelni, a (C) blokkot minden esetben ki kell töltenie.

 

A támogatás alapvető feltétele a szükséges nyilatkozatok megléte, ehhez a (C) blokk 11-13., 17., 21-24. sorában lévő mezőkbe X jelölést kell tenni, továbbá a 14., 18. és a 25. sorban az Önre érvényes igent (I) vagy nemet (N) is jelölni kell.

 

15. sorba csak akkor tegyen X-et, ha a 14. sorban igent (I) jelölt, vagyis van közzétételi kötelezettsége.

16. sort csak a jogi személyeknek és a jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezeteknek kell kitölteniük. Ha Ön egyéni vállalkozó, akkor a 16. sor nem tölthető ki.

19. és 20. sor csak abban az esetben tölthető ki, ha a 18. sorban igent (I) jelölt, azaz küldött már be olyan PTGREG adatlapot, amelyen támogatási tartalommal rendelkező üzembe helyezési kódot kért. Ez esetben a még el nem bírált kérelem benyújtásának helyszínét és időpontját kell megadnia.

25. sor kitöltése tekintetében az adólevonási jog, illetőleg az arra való jogosultság pontos meghatározása az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény VII. Fejezetében (Adó Levonása) található.

 

Forrás: adoforum.hu, NAV