Üdvözöljük a

Osztalékelőleg fizetése, közbenső mérleg | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Osztalékelőleg fizetése, közbenső mérleg

Szerző: Szücs Krisztina | 2013. október 3.

Két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban a taggyűlés osztalékelőleg fizetéséről akkor határozhat, ha a számviteli törvény szerinti, e célból készített közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a társaság rendelkezik az osztalék fizetéséhez szükséges fedezettel.

A közbenső mérleget a könyvvizsgálatra kötelezett társaságoknak könyvvizsgálóval ellenjegyeztetni is kell.

Az osztalékelőleg kifizetéséről abban az esetben lehet dönteni, ha az osztalék-fizetési feltételek fennállnak, vagyis a cégnek vagy van pozitív eredménye, vagy az eredménytartalékából az osztalék-fizetési korlátot figyelembe véve lehetséges a kifizetés.

Közbenső mérleget nem kell közzétenni, ez gyakorlatilag az osztalékelőleg-kifizetés számviteli bizonylata. Az ügyvezető ez alapján nyilatkozhat például egy kft esetében, hogy a kifizetés nem veszélyezteti cég működését.

A tagok vállalják az osztalékelőleg visszafizetését, amennyiben utóbb a számviteli törvény szerinti beszámoló alapján az osztalékfizetésre nem lenne jogszabályi lehetőség. A visszafizetendő összeg után kamatot is fel kell számolni.

 

Az osztalékelőleg kifizetésének szabályai, illetve az erre vonatkozó adószabályok

 

Ha az osztalékelőleget magánszemélynek fizették ki, a kifizetők adóelőleget vonnak le a kedvezményezett magánszemélyektől. Osztalékelőlegnél a 14 százalékos eho-t nem kell figyelembe venni.

Az osztalékelőleget a kifizetés évének adóbevallásában egyszer, mint osztalékelőleget be kell vallani, a levont adóelőlegről számot kell adni. Az osztalékelőleg az osztalékká válás évében keletkeztet jövedelmet. Amikor az osztalékelőleg osztalékká válik, a személyi jövedelemadó bevallásban még egyszer szerepeltetni kell, de ekkor már, mint osztalékot kell megjelölni.

A társaságoknak a 29-es bevallásban kell szerepeltetniük az osztalékelőleg kifizetésének megtörténtét, mint tájékoztató adatot. Így az adóhatóság nyomon tudja követni az osztalékelőleg és az osztalék kifizetések kapcsán az adófizetési kötelezettségek létrejöttét.

 

Forrás: ado.hu