Üdvözöljük a

Osztalékfizetés: az egyik tag kéri, a másik nem? | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Osztalékfizetés: az egyik tag kéri, a másik nem?

Szerző: Szücs Krisztina | 2017. április 11.

Van-e arra lehetőség, hogy egy társaság adózott nyereségéből több tulajdonos esetén csak néhány vegyen fel osztalékot?

A gazdasági társaságok közös szabályainak általános rendelkezései között a Ptk. 3:88 § úgy rendelkezik, hogy a társaság nyeresége a tagokat vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti, a nyereségből egyetlen tagot sem lehet kizárni.

 A gazdasági társaság fogalma (3:88. §)

(1) A gazdasági társaságok üzletszerű közös gazdasági tevékenység folytatására, a tagok vagyoni hozzájárulásával létrehozott, jogi személyiséggel rendelkező vállalkozások, amelyekben a tagok a nyereségből közösen részesednek, és a veszteséget közösen viselik.

(2) A társaság nyeresége a tagokat vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti meg, és a veszteséget is ilyen arányban kell viselniük. A társaság a tag részére az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartaléka terhére teljesíthet kifizetést vagy más vagyoni szolgáltatást. Semmis a létesítő okirat azon rendelkezése, amely valamely tagot a nyereségből vagy a veszteség viseléséből teljesen kizár.

Ugyanakkor a tagoknak lehetőségük van a társasági szerződésben az osztalék fizetési arányokat eltéríteni.

Az osztalékot tehát főszabályként a vagyoni hozzájárulás arányában, vagy ettől eltérő rendelkezés esetén a társasági szerződésben foglaltak szerinti arányban kell kifizetni.

Ha van olyan tag, aki nem kívánja a részére járó osztalékot felvenni, akkor lehetősége van az osztalékról lemondani. Ha a tag lemond az osztalék követeléséről, akkor az illeték mentes (ltv. 17.§ (1/t)), továbbá a társaságnál ilyen jogcímen felmerülő bevétel nem része a társasági adó alapjának sem.

Tao tv. 29/Q §:

 (3) Csökkenti a társasági adó alapját a megállapított, ki nem fizetett osztalék elengedésére tekintettel elszámolt bevétel összege, nem növeli az osztalékot megállapító társaság tagjánál az elengedett követelésre tekintettel elszámolt ráfordítás összege (kivéve, ha a követelést ellenőrzött külföldi társasággal szemben engedte el), függetlenül attól, hogy az osztalékot megállapító társasággal kapcsolt vállalkozási viszonyban áll.

 

Forrás: adozona.hu