Pécsi Gazdasági Fórum a Kontakt-Elektronál

Szerző: Weller Diána | 2017. július 14.

Lepsényi István Gazdaságfejlesztésért és Szabályozásért felelős Államtitkár részvételével Pécsi Gazdasági Fórumot tartott a Kamara Iparfejlesztési Bizottsága a Kontakt-Elektro Kft. telephelyén.

Az államtitkár előadása után a jelenlévők tehették fel kérdéseiket, folytattak megbeszéléseket, majd Hirth Ferenc ügyvezető és Csordás Antal fejlesztőmérnök vezetésével a gyár látogatására is lehetőség volt.

Több mint harminc vendég hallgatta meg Lepsényi István előadását, mely három fő témát érintett.

 

Elsőként a Kormány iparfejlesztési tervét, az Irinyi tervet mutatta be. Az innováció által vezérelt iparfejlesztés és a kiegyensúlyozott feldolgozóipari szerkezet mellett a terv legfontosabb célkitűzése, hogy az ipari termelés GDP részarányát 2020-ig 30%-ra növelje.  Ahogy beszédében említette, Magyarország az iparosodottság tekintetében jó helyen áll Európában, ugyanakkor problémát okozhat járműgyártás magas aránya az ipari termelésen belül, az alacsony hozzáadott érték, valamint a hiányosságok a digitális átállásra. A fenti célok eléréséhez hét ipari ágazatot emeltek ki, melyek fejlesztésére stratégiákat dolgoznak ki. Négy ágazat stratégiája már elkészült, publikusak.

 

Ezt követően az Ipar 4.0 folyamatáról, annak gazdasági és társadalmi hatásairól esett szó. Ez az új technológiai korszak, az internet alapú gazdaság átalakítja a gyártási rendszereket is. Ez alapvető technológiai megújítást, beruházási és innovációs keresletet gerjeszt. A berendezések növekvő intelligenciája és többek között a robotizáció, a prognózisok szerint jelentősen átrendezi a munkaerőpiacot, így a folyamatok társadalomra is nagymértékben kihatnak. Ez a vállalatoktól, intézményektől gyors, innovációs lépéseket kíván. Ezt segíti a hazai kutatóintézetek, oktatási intézmények és vállalkozások részvételével megalakult Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform, melynek küldetése a vállalkozások felkészítése a digitalizációra, az Ipar 4.0 megoldások, ismeretek elérhetővé tétele, a digitális technológiák alkalmazása. Szintén ezt  a célt szolgálják az Irinyi terv részeként megvalósuló mintagyárak, melyeket GINOP forrásokból nagyvállalatok hoznak létre, hogy a kis- és középvállalatok megismerkedhetnek a digitalizáció, az Ipar 4.0 lehetőségeivel.

 

Végül harmadik témakörként, ami az előadást követő fórum vitaindítójaként is szolgált az Irinyi program regionális lehetőségeit vetette fel. Az államtitkár ösztönözte a város, az egyetem és a vállalkozások, illetve az őket képviselő kamara együttműködését, egymásra hangolódását. Pécs jelenleg kifejezetten oktatás és szolgáltatásorientált, az egyéb gazdasági, ill. ipari területek zömmel visszafejlődtek, vagy ki sem alakultak. Gazdasága jelentősen épül az orvosi, egészségi területekre az oktatástól a gyógyításig, így az egészség- és gyógyszeripart emelte ki mint kitörési pontot.

Az előadást követő fórumon a vállalkozók fűzhettek megjegyzést az elhangzottakhoz és tehették fel kérdéseiket. Ennek kapcsán szóba került:

  • az egyetemi vállalkozások alapításának nehézségei és az iparjogvédelmi kérdések,
  • a külföldi vállalkozások preferálása a hazaival szemben bizonyos területeken a közbeszerzés korábbi szabályai miatt,
  • a kreatív ipar hátrányos helyzete, mivel még nincs beleillesztve a hazai iparági struktúrába és jelentős tőkehiánnyal küzd,
  • a szerszámgyártásra fordított kevés figyelem, valamint
  • kérdések hangzottak el az Irinyi tervben megvalósuló pályázatokról és a mintagyárakról, azokkal kapcsolatos kétségekről.