Üdvözöljük a

Saját tulajdonú gépjármű költségelszámolása 2018-tól | Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Saját tulajdonú gépjármű költségelszámolása 2018-tól

Szerző: Varga Erika | 2017. szeptember 25.

Tágulni fog jövőre a költségelszámolás szempontjából saját tulajdonú gépjárműnek minősülő autók köre, a közeli hozzátartozó tulajdonát képező személygépkocsi is annak számíthat majd a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint.

A saját tulajdonú személygépkocsi fogalmának a költségelszámolás szempontból van jelentősége.

 

Nem saját tulajdonban lévő személygépkocsi hivatali, üzleti célú használata esetén a személygépkocsi bérleti vagy lízing díja címén a költségként figyelembe vehető összeg több személygépkocsi esetén sem haladhatja meg a bevétel 1 százalékát, egyébként ilyen címen a magánszemély költséget nem számolhat el.

 

A nem saját tulajdonú személygépkocsi üzemi célú használata esetén útnyilvántartás alapján elszámolható az üzemi használatra eső

 

– a norma szerinti üzemanyag mennyiség figyelembevételével számla, vagy a NAV által közzétett üzemanyagár alapulvételével megállapított üzemanyagköltség, valamint

 

– a számla szerinti egyéb költség, amennyiben az a szerződés alapján a magánszemélyt terheli. Amennyiben a személygépkocsi nem saját tulajdonban van, akkor a hivatali, üzleti célú használatra tekintettel a kiküldetési rendelvényhez kapcsolódó kedvező szabály nem alkalmazható. 

 

2018. január 1-től a személyi jövedelemadóról szóló törvény 3. számú mellékletének II. fejezet 6. pontja szerint igazolás nélkül, költségként elszámolható a kifizető által a magánszemélynek a saját személygépkocsi (ideértve a közeli hozzátartozó tulajdonát képező személygépkocsit is) használata miatt fizetett költségtérítés összegéből a kiküldetési rendelvényben feltüntetett km-távolság szerint az üzemanyag-fogyasztási norma és legfeljebb az állami adóhatóság által közzétett üzemanyagár, valamint 15 Ft/km általános személygépkocsi normaköltség alapulvételével kifizetett összeg.

(2017. január 13-tól újra csak a 9 Ft utazási költségtérítést kötelező kifizetnie a munkáltatónak. A 9 Ft és a 15 Ft közötti különbözet megfizetéséről a munkáltató saját maga dönthet.)

2018-tól a személyi jövedelemadóról szóló törvény 3. számú mellékletének IV. fejezet 9. pontja értelmében a magánszemély a saját tulajdonú gépjármű tulajdonjogát - a törvény bizonylatmegőrzésre vonatkozó szabályainak betartásával - a közlekedési igazgatási hatóság által kiadott törzskönyvvel, a törzskönyv visszavonása esetén a közlekedési igazgatási hatóság által kiadott igazolással köteles igazolni. (2017-ben még a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás befizetését igazoló szelvényt használjuk erre a célra.)

 

 Megjegyzem, hogy közeli hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvben közeli hozzátartozóként megjelölt személy. Eszerint közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér. 

 

A vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozók költségelszámolásának szabályait a személyi jövedelemadóról szóló törvény 11. számú melléklete tartalmazza.

A melléklet III. fejezetének (járművek költsége) 1. pontjában szereplő szabály szövegezése 2018-tól a következő:

 

„A saját tulajdonú, a magánszemély által zárt végű lízingbe vett kizárólag üzemi célú jármű (ideértve a továbbiakban a közeli hozzátartozó tulajdonát képező vagy a közeli hozzátartozó által zárt végű lízingbe vett járművet is) (e rendelkezés alkalmazásában a személygépkocsi-bérbeadó vagy személyszállító tevékenységet folytató egyéni vállalkozónál a tevékenység tárgyát, illetve eszközét képező személygépkocsi is, ha az egyéni vállalkozó azt más célra részben sem használja, és üzleti nyilvántartásai ezt egyértelműen alátámasztják) üzemanyag-felhasználása, továbbá számlával (bizonylattal) történő igazolás alapján a jármű fenntartásának, javításának és felújításának költsége számolható el.”

 

A körülményesen megfogalmazott szöveg lényege, hogy tágulni fog jövőre a saját tulajdonú gépjárműnek minősülő autók köre. A következmény, hogy a kiküldetési rendelvény olyan járművek költségelszámolásánál is használható lesz, melyekre eddig nem volt alkalmazható.

 

forrás: ado.hu